Agencija za sprječavanje korupcije

Sjutra rok za petnaestodnevno izvještavanje

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su propisane zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti u toku trajanja izborne kampanje...
26. jul 2016.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su propisane zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti u toku trajanja izborne kampanje, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji. U skladu sa tim zakonom 27. jul je rok za dostavljanje prvog petnaestodnevnog izvještaja tokom kampanje za parlamentarne izbore. Izvještaj se odnosi na period 12 – 26. jul 2016. godine.

Politički subjekti dužni su da dostave petnaestodnevni izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica koji su prikupljeni u toku izborne kampanje. Izvještaj se podnosi na posebnom obrascu, elektronskim putem, posredstvom internet stranice Agencije.

U skladu sa članom 29 zakona, Ministarstvo rada i socijalnog straranja prikuplja i objavljuje analitičke kartice sa podacima o iznosu, broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u izvještajnom periodu. Takođe, opštine prikupljaju i objavljuju podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći. 

U skladu sa članom 30 zakona, Ministarstvo finansija objavljuje izvode iz državnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve za period na koji se izvještaj odnosi. U skladu sa istim članom i organi lokalnih uprava nadležni za poslove finansija objavljuju izvode iz lokalnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve. 

Petnaestodnevni izvještaji se objavljuju na internet stranicama institucija koje ih prikupljaju i dostavljaju Agenciji za sprječavanje korupcije i Skupštini Crne Gore. Agencija će insistirati na dosljednom sprovođenju navedenih zakonskih obaveza i u slučaju njihovog kršenja, primjenjivati sankcije predviđene zakonom.   


Novosti