Agencija za sprječavanje korupcije

Počeo program obuka za jun

Agencija za sprječavanje korupcije završila na primorju ciklus obuka o obavezama organa vlasti iz antikorupcijskih zakona i počela predavanja u opštinama sjevernog regiona.
3. jun 2016.

SAOPŠTENJE: POČEO PROGRAM OBUKA ZA JUN 

Agencija za sprječavanje korupcije, u skladu sa Zakom o sprječavanju korupcije, u toku juna nastavila je sa edukativnim antikorupcijskim aktivnostima. Danas je u Baru održana obuka na temu ”Nadležnosti Agencije i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona”, dok je ista obuka juče održana u Plavu za predstavnike organa vlasti iz te opštine, kao i iz opštine Gusinje. 

Predavanjima su prisustvovali predstavnici lokalnih uprava, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih ustanova sa teritorije tih opština. Među učesnicima obuke u Baru su, između ostalih, bili potpredsjednik opštine, predstavnici lokalnih sekretarijata, službi i javnih preduzeća. 

Jučerašnjoj obuci u Plavu su, između ostalih, prisustvovali predsjednik SO Plav, sekretar SO Gusinje, glavni administratori opština Plav i Gusinje, direktor Turističke organizacije Plav, predstavnici sekretarijata, direkcija, uprava, službi, javnih preduzeća i ustanova Plava i Gusinja.

Službenici Agencije na predavanjima pružaju  pomoć, te razmjenjuju iskustva i najbolje prakse u cilju potpunog ispunjavanja zakonskih obaveza javnih funkcionera i organa vlasti koje se odnose na sljedeće oblasti: 

• Kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u svjetlu oktobarskih parlamentarnih izbora (više stotina organa vlasti na državnom i lokalnom nivou ima obavezu poštovanja zabrana i ograničenja koje propisuje Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i dužnost izvještavanja o načinu trošenja sredstava u toku izborne kampanje); 

• Izradu, donošenje i sprovođenje Planova integriteta (većina organa vlasti donijela je, a u obavezi je i da sprovede planove integriteta - interne antikorupcijske dokumente u kojima je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta);  

• Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, sukob interesa, pokloni i sponzorstva i donacije; 

• Postupanje po prijavama zviždaca i zaštitu zviždaca (postavljanje službenika za postupanje po prijavama osoba koje prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije, postupak po prijavi i zaštita zviždača).  

• Obaveze predviđene Zakonom o lobiranju.

Predavnja za javne funkcionere u Plavu, Gusinju i Baru otvorio je slovenački ekspert Bećir Kačanović, angažovan kao stalni savjetnik u ASK na projektu koji finansira Ambasada SAD u Crnoj Gori, koji je predstavio sveobuhvatan model etičke infrastrukture sa planom integriteta u uporednoj praksi. U fokusu je bilo predstavljanje metodologije utvrđivanja rizika i praćenja sprovođenja planova integriteta. Naročito je istaknut značaj i uloga menadžera integriteta u procesu podržavanja i izgradnje etičke infrastrukture u instituciji, te podizanju nivoa svijesti zaposlenih o važnosti poštovanja i dosljednog sprovođenja antikorupcijskih propisa. Kačanović je kroz praktično i interaktivno predavanje predstavio učesnicima obuke  uporedna iskustva o eksternom uticaju na proces donošenja opštih akata,  postupanju sa prijavama korupcije i zaštitom zviždača te procjenom psihosocialnog rizika i narušavanja integriteta u radnom okruženju javnog sektora.  

Učesnicima predavanja predstavljen je i Zakon o lobiranju, pojam djelatnosti lobiranja, uslovi i pravila za obavljanje djelatnosti lobiranja, te prepoznavanje i razdvajanje dozvoljenog od nedozvoljenog uticaja u procesu izrade i usvajanja opštih akata, 

Obuke se realizuju kroz interaktivna predavanja, teorijski i praktični rad. 

Osim obuka za starješine organa vlasti iz Bara, Plava i Gusinja, tokom juna će obuke o nadležnostima Agencije i obavezama organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona biti održane u opštinama na sjeveru Crne Gore. 

Kalendar obuka za jun:  

• 2. jun, Plav i Gusinje  

• 3. jun, Bar

• 10. jun, Pljevlja

• 14. jun, Mojkovac 

• 17. jun, Berane i Petnjica 

• 21. jun, Rožaje 

• 27. jun Bijelo Polje

• 30 jun, Kolašin

U toku proteklih mjeseci obuke su održane u Tivtu, Kotoru, Herceg Novom, Budvi, Ulcinju i na  Cetinju.


Novosti