Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicima Centra za monitoring i istraživanje

1. april 2016.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i službenici Agencije sastali su se danas sa predsjednikom Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje CeMI Zlatkom Vujovićem i njegovim saradnicima u cilju utvrđivanja oblasti buduće saradnje u najznačajnijim oblastima rada Agencije koje se, takođe, odnose na jedan od tri programa rada ove nevladine organizacije posvećen borbi protiv korupcije. 

Tom prilikom, imajući u vidu detaljni Plan kontrole i nadzora tokom izborne kampanje u SO Tivat koji je usvojila Agencija, predstavnici CeMI-ja su ukazali na poseban značaj koji Agencija ima u toku ove kampanje u dijelu kontrole finansiranja političkih partija i zloupotrebe državnih resursa, kao i na oblasti od posebnog rizika u ovom procesu.

Takođe, identifikovane su i oblasti međusobne saradnje u pogledu analize postojećeg preventivnog antikorupcijskog zakonodavstva kojima se uređuje rad Agencije, Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kako bi se utvrdila potreba za eventualnu izmjenu i dopunu navedenih zakona u cilju što efikasnijeg sprečavanja korupcije i podizanja nivoa integriteta.

Međusobna saradnja je prepoznata i u dijelu organizovanja zajedničkih konferencija i okruglih stolova na kojima bi se razmatrala pitanja od značaja za unapređenje efikasnosti sprovođenja antikorupcijskih zakona iz nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije.

Direktor Agencije predložio je održavanje redovnih sastanaka sa predstavnicima CeMI-ja u cilju konkretizacije zajedničkih aktivnosti kao i zajedničkog operativnog djelovanja. 

Novosti