Agencija za sprječavanje korupcije

Sjutra rok za petnaestodnevno izvještavanje

15. mart 2016.
U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, 16. mart je rok za dostavljanje drugog petnaestodnevnog izvještaja tokom kampanje za izbore odbornika u SO Tivat.


Politički subjekti dužni su da dostave petnaestodnevni izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica prikupljenim u toku izborne kampanje. Izvještaj se podnosi na posebnom obrascu, elektronskim putem, posredstvom internet stranice Agencije.

U skladu sa članom 29 zakona, Ministarstvo rada i socijalnog straranja prikuplja i objavljuje analitičke kartice sa podacima o iznosu, broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavlja ih Agenciji za sprječavanje korupcije i Skupštini Crne Gore. U skladu sa članom 30, Ministarstvo finansija objavljuje i dostavlja Agenciji i Skupštini izvode iz državnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve.

Takođe, iste obaveze su propisane za opštinu, odnosno organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija za jedinicu lokalne uprave u kojoj se održavaju izbori, a s obzirom na to da je u toku izborna kampanja u Tivtu, ta obaveza se odnosi samo na Opštinu Tivat.

Novosti