Agencija za sprječavanje korupcije

Obrasci moraju imati bar kod

10. mart 2016.
Agencija za sprječavanje korupcije obavještava političke subjekte obveznike izvještavanja u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, da se na internet stranici ovog organa, link www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi nalazi obrazac za petnaestodnevno izvještavanje o prilozima pravnih i fizičkih lica političkim subjektima u toku izborne kampanje u Tivtu.

Obrazac je neophodno prvo podnijeti u elektronskoj formi posredstvom internet stranice Agencije, nakon čega mu se dodjeljuje bar kod. Potom se obrazac sa bar kodom štampa, potpisuje i dostavlja Agenciji. Naredni rok za podnošenje petnaestodnevnog izvještaja, shodno Planu kontrole i nadzora tokom izborne kampanje, je 16. mart 2016. za sve podnosioce izbornih lista u Tivtu.

Naglašavamo da dostavljeni obrasci bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.

Kontakti Agencije na koje se mogu dobiti bliže informacije o popunjavanju i podnošenju obrazaca su na linku www.antikorupcija.me/o-nama

Podsjećamo da je Agencija usvojila i na svojoj internet stranici objavila Plan kontrole i nadzora tokom izborne kampanje u Tivtu. Plan sadrži kalendar aktivnosti za obveznike realizacije mjera iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i rokove.


Novosti