Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za medije

22. februar 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. S obzirom na to da je u toku izborna kampanja za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat, u cilju transparentnog korišćenja javnih resursa u izbornoj kampanji, Agencija podsjeća da je tim Zakonom propisana obaveza izvještavanja organa vlasti na sedmodnevnom i petnaestodnevnom nivou.

Kako su izbori u toj opštini raspisani 15. februara, danas ističe rok za prvo sedmodnevno izvještavanje. Naime, sve budžetske potrošačke jedinice na teritoriji Opštine Tivat su, shodno članu 28. pomenutog Zakona, dužne da analitičke kartice sa svih računa u svom posjedu objave na svojoj interenet stranici i dostave nadležnom tijelu Skupštine Crne Gore. 

Takođe, član 32. ovog Zakona propisuje i obavezu državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave na teritoriji Opštine Tivat da, na svojoj internet stranici objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima u izvještajnom periodu, te da iste dostave Agenciji. 

DIREKTOR 
Sreten Radonjić, s.r.

Novosti