Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje

28. decembar 2016.

U skladu sa članom 46 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija za sprječavanje korupcije u zakonskom roku je pripremila Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore i izbor odbornika u skupštinama opština Andrijevica, Budva, Gusinje i Kotor i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata održanih 16. oktobra 2016. godine.

Izvještaj sadrži aktivnosti Agencije u susret raspisivanju izbora, potom podatke o kontroli finansiranja izborne kampanje, kontroli plaćenog medijskog oglašavanja, nadzoru nad upotrebom javnih sredstava u toku izborne kampanje, zaključke i anekse.

Integralni tekst izvještaja je u prilogu.