Agencija za sprječavanje korupcije

Održana radionica na temu: Procjena rizika od korupcije

19. jul 2017.

Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje učestvovali su na radionici o procjeni rizika od korupcije koju je organizovala Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) uz podršku Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Cooperation).

Na radionici su eksperti RAI-a Dragana Krunić i Miloš Mojsilović službenicima ASK predstavili iskustva Agencije za borbu protiv korupcije Srbije koja se odnose na donošenje i sprovođenje planova integriteta, kao i softver te Agencije za elektronski unos planova integriteta. Predstavnici ASK prezentovali su rezultate Odsjeka, izazove i planove kada je u pitanju zakonska obaveza donošenja i sprovođenja planova integriteta.

Eskperti RAI-a i službenci ASK razmatrali su metodologiju za procjenu efikasnosti i efektivnosti planova integriteta koju su svi organi vlasti dužni da sprovedu dvije godine nakon donošenja planova. Službenicima ASK će stečena znanja sa radionice poslužiti da se pripremi što bolja procjena efikasnosti planova integriteta i analiza izvještaja o sprovođenju planova integritata, kako bi u narednom periodu organi vlasti mogli da unaprijede planove. Na radionici se razgovaralo i o načinima kako da se dodatno unaprijedi Izvještaj ASK o donošenju i sprovođenju planova integriteta koji ovaj organ izrađuje na godišnjem nivou.

Sa ekspertima je dogovorena saradnja u organizaciji radionica na temu procjene rizika od korupcije i izrade plana integriteta, kojima bi prisustvovala lica koja su imenovana za menadžera integriteta, tj. lica odgovorna za izradu i sprovođenje plana integriteta. Naredna dva dana eksperti RAI-a će održati radionice za službenike ASK o analizi propisa na rizike od korupcije.   

Novosti