Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta

7. novembar 2017.

Koordinator Sektora za prevenciju korupcije mr Mladen Tomović održao je u Upravi za kadrove Crne Gore obuku za državne službenike na temu “Integritet u javnoj upravi i sprovođenje mjera iz planova integriteta u crnogorskim institucijama”.

Glavni cilj obuke je bio da se državnim službenicima približe svrha i značaj izrade planova integriteta kao preventivnog antikorupcijskog mehanizama, te način praćenja sprovođenja planova integriteta u praksi. Polaznicima su prezentovana praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika u institucijama i blagovremno djelovanje na njih, kao i uloga menadžera integriteta u praćenju sprovođenja mjera iz planova integriteta.

Važnost obuke ogleda se u tome što su organi vlasti u gotovo stoprocentnom broju donijeli planove integriteta. Svi organi vlasti koji su donijeli planove integriteta, njih 665 su donijeli i dostavili Agenciji izvještaje o sprovođenju plana integriteta.

Posebno je istaknuta uloga plana integriteta kao značajnog mehanizma upravljanja rizičnim radnim procesima u instituciji od strane menadžmenta, čime njihova uloga dobija praktičnu upotrebnu vrijednost i ostvaruje ključnu svrhu zbog koje su i ustanovljeni. Samo takav sistemski pristup planu integriteta može ostvariti svoju funkciju i kod zaposlenih koji su aktivni sudionici u njegovom sprovođenju.

Zato je Tomović polaznicima obuke predstavio Metodologiju, kao i primjer Upitnika za procjenu efektivnosti i efikasnosti planova integriteta. Takođe, učesnicima je prezentovan najbolja međunarodna iskustva na polju izrade i sprovođenja plana integriteta.

Osim toga, na obuci je istaknuta preporuka da organi vlasti pravovremeno pristupe procesu procjene efikasnosti i efektivnosti usvojenih planova integriteta na ujednačeni način, kako bi se osigurao visok stepen uspješne implementacije antikorupcijskih aktivnosti iz planova integriteta, u skladu sa Metodologijom za izradu i sprovođenje planova integriteta u organima vlasti u Crnoj Gori. 


Novosti