Agencija za sprječavanje korupcije

Direktor Agencije učestvovao na konferenciji 'Integrisane istrage usmjerene na borbu protiv korupcije'

Direktor Agencije g. Sreten Radonjić je upoznao učesnike konferencije o nadležnostima Agencije i konkrentim zakonskim rješenjima kojima je utvrđena granica između preventivnog i kontrolnog djelovanja u borbi protiv korupcije na jednoj strani i krivičnog gonjenja slučajeva korupcije na drugoj strani, te istakao uspješnu i kontinuiranu saradnju na operativnom nivou sa Vrhovnim državnim tužilaštvom, Specijalnim državnim tužilaštvom, Upravom policije, Upravom za inspekcijske poslove, Državnom revizorskom institucijom i drugim organima
29. januar 2018.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije g. Sreten Radonjić učestvovao je na konferenciji ‘Integrisane istrage usmjerene na borbu protiv korupcije', na kojoj je bio jedan od uvodnih izlagača uz ambasadorku SAD u Crnoj Gori gđu Margaret Ueharu i predsjednicu UO Centra za obuke u sudstvu i državnom tužilaštvu Senku Danilović.

Tema konferencije je među-agencijska saradnja i iskustva na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou u cilju efikasnog sprečavanja i krivičnog gonjenja slučajeva korupcije. Organizatori  konferencije koja se održava u Budvi 29. i 30. januara 2018. godine su Ambasada SAD u Crnoj Gori i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Direktor Agencije g. Sreten Radonjić je upoznao učesnike konferencije o nadležnostima Agencije i konkrentim zakonskim rješenjima kojima je utvrđena granica između preventivnog i kontrolnog djelovanja u borbi protiv korupcije na jednoj strani i krivičnog gonjenja slučajeva korupcije na drugoj strani, te istakao uspješnu i kontinuiranu saradnju na operativnom nivou sa Vrhovnim državnim tužilaštvom, Specijalnim državnim tužilaštvom, Upravom policije, Upravom za inspekcijske poslove, Državnom revizorskom institucijom i drugim organima u oblasti prijava i zaštite zviždača, postupcima kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i sprečavanja sukoba interesa. Direktor je takođe istakao odličnu saradnju u pogledu razmjene informacija sa Poreskom upravom, Upravom za nekretnine, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Komisijom za hartije od vrijednosti u oblasti provjere tačnosti podataka u Izvještajima o prihodima i imovini javnih funkcionera.  

Radonjić je upoznao učesnike o rezultatima rada koje je Agencija ostvarila sprovođenjem svoje preventivne i kontrolne uloge u borbi protiv korupcije u proteklom dvogodišnjem periodu, i zaključio da navedena međuinstitucionalna saradnja predstavlja ključni faktor u postizanju tih značajnih rezultata, koji vode ostvarivanju glavne misije Agencije za sprječavanje korupcije - daljoj izgradnji etičke infrastrukture u institucijama javnog sektora, rastu integriteta u radu institucija, javnih funkcionera i državnih službenika, otklanjanju korupcijskih rizika u javnom i privatnom sektoru, kao i jačanju nivoa svijesti o posljedicama koruptivnih aktivnosti.

U nastavku konferencije je predstavnik Agencije Mladen Tomović, kao panelista u okviru 2. sesije, detaljnije upoznao učesnike sa konkretnim slučajevima saradnje sa tužilaštvom i drugim nadležnim organima sa posebnim osvrtom na slučajeve iz oblasti prijava i zaštite zviždača. 

Pored predstavnika Agencije, panelisti prvog dana konferencije su bili g. Heiki Vendorf, bivši tužilac u Finskoj, BiH i Kosovu, g. Erik Larson, Stalni pravni savjetnik u Ambasadi SAD u Podgorici, g. Saša Čađenovic, Specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore, gđa Kesnija Krizman i g. Slaven Boras, predstavnici hrvatskog USKOK-a, g. Markus Buš, državni tužilac iz SAD i g. Tomas Mekdonald, Specijalni Agent  Federalnog biroa za istrage.


Novosti