Agencija za sprječavanje korupcije

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije u posjeti Sarajevu

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), u okviru bilateralne saradnje u službenoj posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) u Bosni i Hercegovini.
30. jun 2016.

Institucionalni i normativni antikorupcijski okvir, kontrola imovine javnih funkcionera, sukob privatnog i javnog interesa, kao i upotreba informacionih tehnologija  u dijelu provjere sukoba interesa kao i kontrole i provjere podataka koji se odnose na izvještaje o prihodima i imovini bile su glavne teme posjete, u kojoj su službenici Agencije prenijeli i razmijenili iskustva sa predstavnicima odjeljenja za sukob interesa u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), koji obavlja poslove ureda Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BiH.

Susret je bila prilika da predstavnici crnogorske i bosanske Agencije uporede institucionalne okvire, zakonska rješenja i iskustva u njihovoj primjeni, te da razmotre  potrebu unapređenja u oblasti sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera i upotrebi IT sistema u suzbijanju korupcije.

Takođe na sastanaku su predstavljene i ostale nadležnosti ASK, posebno u odnosu na planove integriteta, sponzorstva i donacije, zaštitu zviždača, kao i izazovi i prednosti centralizacije antikorupcijskih nadležnosti.  

Tokom sastanka je naglašeno da je kvalitetan zakonski i institucionalni okvir ključan za uspostavljanje efikasnog sistema nadzora i kontrole sukoba interesa, te da je tek nakon takve pretpostavke moguće govoriti o drugom uslovu  za ostvarivanje navedenog cilja a to su dovoljni i adekvatani tehnički i kadrovski kapaciteti.

U oblasti zakonskih rješenja koja se odnose na sprječavanje sukoba interesa i nedavno uspostavljenog sistema elektronskog podnošenja izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera kao i ostalih vrsta izvještaja, predstavnici bosanske Agencije konstatovali su  da je normatvni okvir kao i prateći informacioni sistem u službi sprječavanja konflikta interesa i provjere imovinskih kartona u Crnoj Gori na značajno višem nivou nego u BiH, te da će prenešena iskustva biti od izuzetnog značaja za njihov dalji rad. Ukazano je i da bilateralna saradnja dvije agencije mora biti nastavljena i u narednom periodu, te da razmjena regionalnih iskustava i najbolje prakse doprinosi i jačanju i razvoju antikorupcijskih institucija. 

Na radnom sastanku ispred crnogorske ASK kao predavači učestovali su načelnik odsjeka za integritet i lobiranje mr Mladen Tomović  i samostalna savjetnica Dijana Đukanovic dok su ispred bosanske APIK učestvovali pomoćnik direktora za prevenciju korupcije dr Vladica Babić i šefica odjeljenjenja za sukob interesa/ureda komisije za odlučivanje o sukobu interesa Danka Polovina Mandić sa saradnicima.


Novosti