Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje o izradi i sprovođenju planova integriteta

3. mart 2016.

Agencija za sprečavanje korupcije u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala je obuku za članove radne grupe i službenike Agencije za civilno vazduhoplovstvo na temu ”Izrada i sprovođenje plana integriteta.“

S obzirom na to da je u pitanju nova obaveza, učesnici su se posebno interesovali za metodolgiju utvrđivanja rizika, procjenu vjerovatnoće i posljedice  rizika kao i načina utrđivanja rizičnih radnih mjesta u instituciji.

Predstavnici Agencije prestavili su nadležnosti Agencije i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona. Posebno je istaknuto da se planom integriteta objedinjuju preventivene antikorupcijske mjere na nivou instuticije u cilju podizinja opšteg nivoa integriteta.


Novosti