Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje o planovima integriteta

2. mart 2016.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije mr Mladen Tomović održao je u Podgorici predavanje o izradi, usvajanju i sprovođenju planova integriteta, kojem su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava. 

Tomović je predstavio metodologiju izrade, usvajanja i sprovođenja planova integriteta, kao i odredbe zakona koje se odnose na monitoring planova. 

Govorio je i o zakonskom okviru za izradu i sprovođenje planova integriteta, a prezentovao je i nadležnosti Agencije kao i obaveze organa vlasti koje se odnose na primjenu Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o lobiranju.  

Seminaru su prisustvovali lokalni službenici i namještenici iz Podgorice, Nikšića i Plužina. 

Seminar je organizovala Uprava za kadrove u okviru programa obuke za lokalne službenike i namještenike. Polaznicima je podijeljen info material iz antikorupcijske kampanje “Ni centa za mito”.

Novosti