Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje u Baru o planovima integriteta

26. februar 2016.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije mr Mladen Tomović održao je u Baru predavanje o izradi, usvajanju i sprovođenju planova integriteta, kojem su prisustvovali  predstavnici lokalnih samouprava.

Tomović je govorio o zakonskom okviru za izradu, donošenje i sprovođenje planova integriteta. Predstavio je metodologiju izrade, usvajanja i sprovođenja planova integriteta, kao i odredbe zakona koje se odnose na monitoring planova. Polaznicima je prezentovao nadležnosti Agencije i obaveze organa vlasti koje se odnose na primjenu Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o lobiranju. 

Seminaru su prisustvovali lokalni službenici i namještenici iz Bara i Budve. 

Seminar je organizovala Uprava za kadrove u okviru programa obuke za lokalne službenike i namještenike. Polaznicima je podijeljen info material iz antikorupcijske kampanje “Ni centa za mito”.

Novosti