Aktuelnosti

15.09.2017.
Predstavnici Agencije su odgovarali na sva pitanja polazanika obuke o nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije, te pravima i dužnostima obveznika Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
15.09.2017.
15.09.2017.
Akcenat predavanja bio je na implementaciji mjera koje su sadržane u planovima integriteta organa vlasti, monitoringu sprovođenja navedenih mjera i dostavljanju Izvještaja o sprovođenju planova integriteta.
29.03.2017.
Službenici Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), u okviru bilateralne saradnje u službenoj posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) u Bosni i Hercegovini.
30.06.2016.
Nakon Plava, Gusinja i Pljevalja, službenici Agencije za sprječavanje korupcije u Mojkovcu nastavili predavanja u opštinama sjevernog regiona
14.06.2016.
Agenciji za sprječavanje korupcije do sada dostavljeno 600 planova integriteta, kojima je obuhvaćeno 608 organa. Rješenje o određivanju menadžera integriteta donijelo je 609 organa vlasti.
31.05.2016.
14.03.2016.
Aktuelnosti
Pretraga