ASK

Aktuelnosti

Predstavnici Agencije su odgovarali na sva pitanja polazanika obuke o nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije, te pravima i dužnostima obveznika Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
15.09.2017.
15.09.2017.
15.09.2017.
Predstavnici Agencije su održali predavanje o zakonskom okviru kojim je regulisana oblast sprječavanje sukoba interesa u Crnoj Gori, kao i o dosadašnjoj praksi i rezultatima Agencije na predmetima utvrđivanja i otklanjanja sukoba interesa.
8.09.2017.
19.07.2017.
Ukupno: 36
Aktuelnosti
Pretraga