Aktuelnosti

Akcenat predavanja bio je na implementaciji mjera koje su sadržane u planovima integriteta organa vlasti, monitoringu sprovođenja navedenih mjera i dostavljanju Izvještaja o sprovođenju planova integriteta.
29.03.2017.
Službenici Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), u okviru bilateralne saradnje u službenoj posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) u Bosni i Hercegovini.
30.06.2016.
Nakon Plava, Gusinja i Pljevalja, službenici Agencije za sprječavanje korupcije u Mojkovcu nastavili predavanja u opštinama sjevernog regiona
14.06.2016.
Agenciji za sprječavanje korupcije do sada dostavljeno 600 planova integriteta, kojima je obuhvaćeno 608 organa. Rješenje o određivanju menadžera integriteta donijelo je 609 organa vlasti.
31.05.2016.
4.03.2016.
3.03.2016.
Aktuelnosti
Pretraga