Agencija za sprječavanje korupcije

Kandidati za predsjednika Crne Gore dostavili Agenciji Izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima

Agencija je dužna da izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji u roku od sedam dana od dana prijema objavi
Agencija za sprječavanje korupcije
18. maj 2018.

Svi kandidati koji su učestvovali na izborima za Predsjednika Crne Gore 15. aprila 2018. godine su dostavili Agenciji izvještaje o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji sa pratećom dokumentacijom, u zakonskom roku 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno 15. maja 2018. godine.  Agencija je dužna da izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji u roku od sedam dana od dana prijema objavi na svojoj internet stranici.

Agencija će izvršiti kontrolu svih dostavljenih izvještaja i prikupljene prateće dokumentacije, provjeriti potpunost i tačnost prijavljenih podataka, kao i nadzor nad poštovanjem odredbi zakona na osnovu podataka koje su dostavili politički subjekti – kandidati za Predsjednika Crne Gore.  

Nalaze izvršene kontrole i nadzora će Agencija objaviti u Izvještaju o sprovedenoj kontroli i nadzoru, koji je Agencija dužna da donese i objavi na svojoj internet stranici u roku od 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Agencija će pokrenuti zakonom propisane postupke ukoliko u toku kontrole i nadzora dostavljene dokumentacije utvrdi eventualne nepravilnosti i kršenja zakona.    


Predsjednički izbori 2018