Agencija za sprječavanje korupcije

Kandidati za predsjednika Crne Gore dostavili Agenciji Izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima

Agencija je dužna da izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji u roku od sedam dana od dana prijema objavi
18. maj 2018.

Svi kandidati koji su učestvovali na izborima za Predsjednika Crne Gore 15. aprila 2018. godine su dostavili Agenciji izvještaje o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji sa pratećom dokumentacijom, u zakonskom roku 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno 15. maja 2018. godine.  Agencija je dužna da izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji u roku od sedam dana od dana prijema objavi na svojoj internet stranici.

Agencija će izvršiti kontrolu svih dostavljenih izvještaja i prikupljene prateće dokumentacije, provjeriti potpunost i tačnost prijavljenih podataka, kao i nadzor nad poštovanjem odredbi zakona na osnovu podataka koje su dostavili politički subjekti – kandidati za Predsjednika Crne Gore.  

Nalaze izvršene kontrole i nadzora će Agencija objaviti u Izvještaju o sprovedenoj kontroli i nadzoru, koji je Agencija dužna da donese i objavi na svojoj internet stranici u roku od 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Agencija će pokrenuti zakonom propisane postupke ukoliko u toku kontrole i nadzora dostavljene dokumentacije utvrdi eventualne nepravilnosti i kršenja zakona.    


Predsjednički izbori 2018