Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak radne grupe za praćenje izbornog procesa

U navedenom periodu je izvršeno ukupno 55 kontrola na terenu, od čega se 7 kontrola odnosilo na predsjedničke kandidate.
16. april 2018.

Sastanak Radne grupe za praćenje izborne kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore je održan 16. aprila 2018. godine.

Dnevni red sastanka je obuhvatio: Status realizacije aktivnosti dogovorenih na prethodnom sastanku, Izvještaj o aktivnostima sprovedenim u periodu 23.03. - 13.04.2018, prezentaciju nalaza izvršenih kontrola u navedenom periodu, kao i planirane aktivnosti u narednoj sedmici. 

Radna grupa je konstatovala da je, od dana raspisivanja izbora za Predsjednika Crne Gore do dana njihovog održavanja, Agencija za sprječavanje korupcije sprovela sve aktivnosti koje su bile definisane Planom kontrole i nadzora predsjedničkih izbora.

U navedenom periodu je izvršeno ukupno 55 kontrola na terenu, od čega se 7 kontrola odnosilo na predsjedničke kandidate. Radna grupa je konstatovala da je, generalno posmatrano, od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora obezbijeđena transparentnost finansiranja izborne kampanje kandidata za Predsjednika Crne Gore. Takođe, u potpunosti je  obezbijeđena transparentnost upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, odnosno  organi vlasti su se odgovorno ponašali i u potpunosti ispunili zakonske obaveze od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.    

Svakako, iako su izbori održani 15. aprila, Agencija će i posle toga datuma, u skladu sa zakonom, nastaviti kontrolu ukupne prikupljene dokumentacije koja se odnosi na izborni proces, o čemu će pripremiti Izvještaj o sprovedenoj kontroli i nadzoru izbora za Predsjednika Crne Gore.  

Na sastanku Radne grupe su takođe dogovorene dalje aktivnosti u postupku nadzora i kontrole finansiranja izborne kampanje za lokalne izbore koji će biti održani 20. maja i 27. maja 2017. godine. U toku ove sedmice je planirano 8 kontrola organa vlasti na teritoriji četiri opštine. 

Sljedeći sastanak Radne grupe je u ponedeljak 2. aprila 2018. godine. Sastanci Radne grupe ostaju otvoreni za predstavnike civilnog sektora u cilju jačanja transparentnosti i efikasnijeg mehanizma kontrole.


Predsjednički izbori 2018