Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze kandidata za Predsjednika Crne Gore u izbornoj kampanji

Izborna kampanja, u smislu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, predstavlja skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Izbori za predsjednika CG su raspisani 19. januara, dok će biti održani 15. aprila.
6. mart 2018.

Izborna kampanja, u smislu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, predstavlja skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Izbori za predsjednika CG su raspisani 19. januara, dok će biti održani 15. aprila. U cilju vršenja kontrole sprovođenja Zakona, kao i kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija prati sve aktivnosti svih političkih subjekata, kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore. S tim u vezi, kandidati za predsjednika su dužni da vode i redovno ažuriraju evidencije o troškovima izborne kampanje, dok ukupni troškovi kampanje ne mogu proći iznos od 1.189.998,84€ po kandidatu. Politički subjekti su dužni da dostave Agenciji Privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje 10. aprila 2018. godine.

Kad su u pitanju sredstva prikupljena iz privatnih izvora ona se mogu prikupljati u vrijeme trajanja izborne kampanje i to u visini od najviše 594.999,42€ po kandidatu. Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u toku izborne kampanje subjekti kojima je potvrđena kandidatura su dužni da petnaestodnevno dostavljaju u toku izborne kampanje, dok su naredni izvještaj dužni da dostave 21. marta 2018. godine.

Budžetska sredstva za finansiranje dijela troškova izborne kampanje iz člana 13 stav 1 ovog zakona, kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore obezbjeđuju se u iznosu od 0,07% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za tekući budžet, odnosno u ovom slučaju u iznosu od 594.999,42€, i raspodjeljuju se u skladu sa članom 20 Zakona.

Ovom prilikom posebno podsjećamo na dvije obaveze propisane Zakonom koje se odnose na političke subjekte- kandidate za Predsjednika Crne Gore.

Prva se odnosi na obavezu političkih subjekata da, u cilju otklanjanja sumnje u nezakonito prikupljanje i trošenje sredstava i omogućavanja pravovremene kontrole finansiranja političkih subjekata u toku izborne kampanje, prije početka medijskih aktivnosti, odnosno u slučaju započinjanja aktivnosti izborne kampanje prije potvrđivanja liste kandidata otvore posebne žiro račune za finansiranje izborne kampanje i odrede odgovorno lice i o tome obavijeste Agenciju. U krajnjem, subjekat je obavezan da otvori poseban žiro račun narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata i o tome u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju.

Takođe, u skladu sa članom 41 Zakona, kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore je dužan da Agenciji dostavi Izvještaj o prihodima i imovini, za sebe, bračnog ili vanbračnog supružnika i djecu ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, u roku od 15 dana od dana podnošenja kandidature.

Predsjednički izbori 2018