Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija usvojila Izvještaj o sprovedenom nadzoru i kontroli u kampanji za izbore u Tivtu i počela pripremne aktivnosti za kontrolu i nadzor parlamentarnih izbora

Proaktivnim pristupom Agencija za sprječavanje korupcije doprinijela transparentnosti finansiranja političkih subjekata i upotrebe javnih resursa na lokalnim izborma u Tivtu. Direktor Agencije donio Odluku o formiranju i zadacima radne grupe za praćenje izbora za izbor poslanika za Skupštinu Crne Gore.
17. jun 2016.

U skladu sa zakonskim obavezama, Agencija za sprječavanje korupcije u roku od 60 dana od dana održavanja izbora u opštini Tivat, usvojila je Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku kampanje za izbor odbornika Skupštine Opštine Tivat i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisane su obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti, političke subjekte i Agenciju u toku izborne kampanje, odnosno mjesec nakon održavanja izbora. Istim propisom predviđeno je da Agencija vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno nadzor nad sprovođenjem zakonskih odredbi.

Obaveze propisane ovim Zakonom mogu se podijeliti na dio koji se odnosi na finansiranje političkih subjekata u toku izborne kampanje i dio koji tretira transparentnu upotrebu javnih resursa u toku izborne kampanje.

U prvom dijelu koji se tiče finansiranja političkih subjekata u izbornoj kampanji, Agencija je utvrdila da su politički subjekti ispunili zakonske obaveze kao što su, između ostalih, dostavljanje izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica, izvještaja o porijeklu, strukturi i visini prikupljenih i utrošenih sredstava za kamapanju i transparentno plaćanje medijskog oglašavanja. Agencija je takođe utvrdila da učesnici kampanje nijesu primali priloge od fizičkih i pravnih lica kojima Zakon zabranjuje da doniraju političke subjekte.

U dijelu koji obuhvata upotrebu javnih resursa u toku kampanje, nadzor je u najvećoj mjeri obuhvatio praćenje sprovođenja obaveze izvještavanja i objavljivnja podataka od strane organa vlasti na sedmodnevnom i petnaestodnevnom nivou. Proaktivni pristup Agencije omogućio je punu transparentnost upotrebe javnih resursa propisanu Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Svi potrebni izvještaji i analitičke kartice javno su dostupni na internet stranicama organa obveznika primjene Zakona.

 Osim toga, Agencija je u sprovela kontrolu poštovanja niza propisanih zabrana i ograničenja, kao što su, između ostalih, zabrana vršenja pritiska u prikupljanju priloga, zabrana upotrebe javnih resursa i distribucije propagandnog materijala u organima vlasti, zabrana u vezi sa mjesečnom potrošnjom, zabrana korišćenja službenih automobila, zabrana zapošljavanja na nezakonit način i druge. Takođe, Agencija je postupila po svim podnijetim prigovorima.

Izvještaj o nadzoru i kontroli rada političkih subjekata i organa vlasti u toku izborne kampanje za izbore u Tivtu sadrži i preporuke kojima se skreće pažnja na uočene nedostatke zakonskih odredbi koje regulišu nadzor i kontrolu finansiranja izbornih kampanja, kao i predviđene aktivnosti u cilju kvalitetnije primjene Zakona u narednom periodu. Svi podaci do kojih je Agencija došla, analize i preporuke dostupni su u integralnom tekstu izvještaja.

Izborna kampanja i izbori u Tivtu bili su prva prilika da Agencija za sprječavanje korupcije, koja je počela sa radom 1. januara 2016. godine primijeni Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (usvojen u decembru 2014). Aktivnim i odgovornim pristupom Agencija je doprinijela jačanju svojih kapaciteta, punoj primjeni propisanih odredbi, transparentnosti finansiranja političkih subjekata i korišćenju javnih resursa u izbornoj kampanji, a samim tim i jačanju povjerenja u izborni sistem.

Uporedo sa usvajanjem Izvještaja, direktor Agencije za sprječavanje korupcije donio je i Odluku o formiranju i zadacima radne grupe za praćenje izbora za izbor poslanika za Skupštinu Crne Gore u oktobru 2016. godine. Prvi sastanak tima koji broji 25 službenika Agencije bio je posvećen edukaciji njegovih članova tima o aktivnostima tokom kampanje.

Na sastanku je najavljeno donošenje plana kontrole i nadzora kojim će biti propisane obaveze Agencije za sprječavanje korupcije u toku izborne kampanje za parlamentarne izbore. Plan će sadržati i kalendar obaveza političkih subjekata i organa vlasti u toku izborne kampanje, sa rokovima za njihovo izvršenje. Nakon izrade i usvajanja u Agenciji za sprječavanje korupcije, plan će biti dostupan javnosti.