Agencija za sprječavanje korupcije

Ispunjene zakonske obaveze u opštini Tivat

3. mart 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije konstatuje da su organi vlasti na teritoriji opštine Tivat izvršili sve obaveze propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Naime, sve budžetske jedinice na teritoriji te opštine su shodno Zakonu, od 15. februara kada su raspisani izbori, u dva navrata na sedmodnevnom nivou objavili na svojim internet stranicama analitičke kartice sa računa u svom posjedu, kao i izdate putne naloge i dostavili ih Skupštini Crne Gore i Agenciji.  

Osim sedmodnevnog, Zakon predviđa i petnaestodnevno izvještavanje organa vlasti. S tim u vezi, opština Tivat je prikupila podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći i objavila ih na internet stranici. Takođe, objavljen je i izvod iz lokalnog trezora, te analitička kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, a ti podaci su dostavljeni i Agenciji. 

Podsjećamo da Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. S obzirom na to da je u toku izborna kampanja za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat, u cilju transparentnog korišćenja javnih resursa u izbornoj kampanji, Agencija je zauzela proaktivan stav i kroz organizaciju više radnih sastanaka sa nadležnim organima u toj opštini, kao i kroz pravna i stručna mišljenja, doprinijela potpunoj realizaciji obaveza iz Zakona. 

Lokalni izbori Tivat 2016