Agencija za sprječavanje korupcije

Usvojen plan kontrole i nadzora tokom izborne kampanje u Nikšiću

13. januar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije usvojila je, 12. januara 2017. godine Plan kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić., koji su raspisani 4. januara a održaće se 12. marta 2017. godine.

Plan sadrži uputstva za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja o načinu ispunjavanja propisanih obaveza i zabrana, kao i tumačenje odredbi ovog Zakona. Pored detaljnog opisa i tumačenja zakonskih obaveza, sastavni dio plana je Kalendar aktivnosti propisanih Zakonom, sa rokovima za njihovo ispunjenje. 

Lokalni izbori Nikšić 2017