Agencija za sprječavanje korupcije

Sredstva iz javnih izvora za političke subjekte u 2016. godini

15. mart 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U skladu sa tim Zakonom, politički subjekti stiču sredstva iz javnih i privatnih izvora za finansiranje redovnog rada ili izborne kampanje.  

Javni izvori su sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Crne Gore i budžeta lokalnih samouprava. Javni izvori su i sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim, odnosno odborničkim klubovima i zakup poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata, koja obezbjeđuje Skupština Crne Gore i skupštine jedinica lokalne samouprave, odnosno organ zadužen za poslove imovine.

Agencija je redovno pratila izdvajanja za političke subjekte, i tako su u 2016. godini isplaćeni sledeći iznosi:

  • za redovan rad političkih subjekata u iznosu od 7,104,988.34 eura, od čega na državnom nivou 4,635.340.34 eura;
  • za izborne kampanje političkih subjekata u iznosu od 2,046,092.25 eura, pri čemu je za parlamentarne izbore iz oktobra 2016. opredijeljeno 1,929,731.72 eura, a za lokalne izbore koji su održani u 5 opština prethodne godine 116,360.53 eura.
  • za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore, u iznosu od 338,686.97 eura;
  • za zakup poslovnih prostorija za potrebe rada političkih subjekata, gdje je prošle godine na državnom izdvojeno 417.405,49 eura, odnosno od strane osam lokalnih samouprava 185,603.93 eura. (603.009,42 eura)

Tako je političkim subjektima u 2016. godini, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekta i izbornih kampanja, ukupno  isplaćeno 10.092.776,978 eura. Ukoliko se tom iznosu dodaju isplate naknada poslanicima u Skupštini Crne Gore i odbornicima u Skupštinama Opština koja su iznosila 3.017.000,05 eura, za 2016. godinu su utvrđena ukupna davanja u iznosu od 13.109.777,03 eura.

Vrijednost ukupno isplaćenih sredstava u 2016. godini političkim subjektima na državnom nivou iznosila su 8,996,606 eura, a na lokalnom 4,113,171 eura. Najveći iznosi, posmatrano lokalno, su plaćeni od strane Opštine Budva – 798,709 eura, odnosno Opština Herceg Novi i Ulcinj - 324,726 i  305,855  eura

Jedno od pitanja koje je Agencija tretirala sa posebnom pažnjom je finansiranje redovnog rada političkih subjekata, gdje je evidentiran veliki dug opština prema političkim subjektima na lokalnom nivou koji datira iz prethodnih godina. Proaktivnim pristupom Agencije i angažovanjem lokalnih samouprava, taj dug je smanjen za skoro polovinu. Naime, na početku 2016. godine bio je evidentiran dug u visini od 1,168,465 eura prema svim političkim subjektima, dok je na 31. decembar prošle godine dug iznosio 595,072 eura.

Tako su, uporedo uz poštovanje obaveze redovnog izmirivanja obaveza, svoje dugove prema političkim subjektima u velikoj mjeri izmirile Opštine Bar, Budva, Herceg Novi, Kolašin, Ulcinj i Mojkovac. I u narednom periodu je potrebno nastaviti sa dobrom praksom izmirenja dugova, a naročito kada su u pitanju Opštine Pljevlja, Bijelo Polje i Cetinje, u kojima je evidentiran najveći preostali iznos neizmirenog duga.


Lokalni izbori Nikšić 2017