Agencija za sprječavanje korupcije

Sva dokumenta

 datum: 31.07.2015. objavljen: 15.01.2018.
 datum: 30.07.2015. objavljen: 21.01.2016.
 datum: 30.01.2015.  dostavljen: 22.01.2016. objavljen: 27.01.2016.
 datum: 23.01.2015.  dostavljen: 26.01.2016. objavljen: 2.02.2016.
 
Obrazac za podnošenje obavještenja o poklonu javnom funkcioneru. Elektronsko podnošenje obrazca
 datum: 1.01.2015. objavljen: 12.01.2016.
 datum: 16.12.2014. objavljen: 31.12.2015.   stupio na snagu: 24.12.2014.
 datum: 31.10.2014.  dostavljen: 26.01.2016. objavljen: 2.02.2016.

Sva dokumenta