Agencija za sprječavanje korupcije

Uručene nagrade za najbolje radove na temu „Stop korupciji“

Od pristiglih 77 likovnih radova iz 12 srednjih škola, tročlana komisija je izabrala 12 najboljih.
27. decembar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije uručila je nagrade srednjoškolcima koji su pripremili tri najbolja likovna rada na temu “Stop korupciji”. 

 • Najbolji rad pripremio je Vuk Šćepanović, učenik Srednje likovne škole "Petar Lubarda" sa Cetinja.
 • Drugo mjesto je osvojila Jovana Đurović, učenica Gimnazije "Slobodan Škerović" iz Podgorice.
 • Treće mjesto je pripalo Viktoru Mijoviću, učeniku Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ sa Cetinja.

Agencija za sprječavanje korupcije je 17. novembra ove godine uputila dopis svim srednjim školama u Crnoj Gori sa pozivom učenicima drugih i trećih razreda da pripreme i dostave Agenciji likovne radove na temu „Stop korupciji“. 

Pristiglo je ukupno 77 likovnih radova iz 12 srednjih škola, nakon čega je tročlana komisija koju su činili načelnik Odsjeka za edukacije Goran Durutović, predstavnica Ministarstva prosvjete Milica Mićunović i akademska slikarka Katarina Švabić, izvršila pregled svih radova i, uzimajući u obzir kriterijume odgovora na temu, kreativnosti i originalnosti, izabrala 12 najboljih. 

Prema ocjeni komisije, uz tri prvoplasirana koji su nagrađeni, najbolje radove pripremili su i učenici: 

 • Aleksa Marković, SGGŠ "Marko Radević" – Podgorica; 
 • Đorđe Tamindžija, SLŠ "Petar Lubarda" – Cetinje; 
 • Tijana Popović, SMŠ "Bratstvo-Jedinstvo" – Ulcinj; 
 • Sara Avramović, JU Obrazovni centar – Plužine; 
 • Ema Dacić, Srednja stručna škola – Rožaje; 
 • Andrija Vujačić, Gimnazija "Slobodan Škerović" – Podgorica; 
 • Danilo Laketić, Gimnazija "Tanasije Pejatović" – Pljevlja; 
 • Teodora Bauković, JU "Petar I Petrović Njegoš" – Danilovgrad i 
 • Amina Ćatović, Gimnazija "Miloje Dobrašinović" - Bijelo Polje.

Likovni radovi ovih 12 srednjoškolaca objavljeni su na kalendaru Agencije za 2018. godinu, a biće objavljeni i u narednom broju biltena „Antikorupcija“. Kalendari i bilteni će biti dostavljeni svim srednjoškolcima koji su Agenciji dostavili likovne radove. 

Agencija se zahvaljuje svim učenicima koji su dostavili radove, njihovim profesorima i školama, uz ocjenu da su srednjoškolci kroz svoje radove pokazali visok razumijevanja štetnih posljedica korupcije. Takođe, Agencija će nastaviti da sprovodi antikorupcijske edukacije za učenike i da organizuje slične aktivnosti u narednom periodu, a u cilju daljeg jačanja nivoa javne svijesti mlađe populacije o problemu korupcije. 

Arhiva novosti