Agencija za sprječavanje korupcije

U Budvi održana obuka o procjeni korupcijskih rizika za menadžere integriteta institucija u Crnoj Gori

18. oktobar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije u saradnji sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI), a uz podršku Austrijske razvojne agencije, održala je jednodnevnu obuku za lica koja obavljaju poslove koordinacije na sprovođenju mjera iz planova integriteta u crnogorskim institucijama, tzv. menadžere integriteta.

Druga od tri obuke pod nazivom „Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore“ održana je u Budvi i okupila je oko 70 službenika u organima vlasti iz južnog regiona, i to iz opština Bar, Budva, Cetinje, Herceg – Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj. 

Glavni cilj obuke je bio da se menadžerima integriteta na sveobuhvatan i participativan način približe svrha i značaj izrade i praćenja sprovođenja planova integriteta, uloga menadžera integriteta, te prezentuju praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika u institucijama i blagovremno djelovanje na njih.  Na obuci je istaknuta važnost preporuke da organi vlasti pravovremeno pristupe procesu procjene efikasnosti i efektivnosti usvojenih planova integriteta na ujednačeni način, kako bi se osigurao visok stepen uspješne implementacije ovih aktivnosti u skladu sa Metodologijom za izradu i sprovođenje planova integriteta u organima vlasti u Crnoj Gori. 

Obuka je organizovana u okviru Regionalnog programa za jugoistočnu Evropu za jačanje kapaciteta antikorupcijskih tijela i građanskog društva u borbi protiv korupcije i pružanje doprinosa UNCAC monitoring procesu, a koji implementira Regionalna antikorupcijska inicijativa, uz podršku Austrijskog razvojne agencije. Treća jednodnevna obuka na temu “Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore” biće održana u četvrtak 19. oktobra 2017. godine, sa početkom u 9h u hotelu “City” u Podgorici. Arhiva novosti