Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije održao 6. sjednicu

Načelno dogovoreno o oblicima saradnje sa nevladinim organizacijama
29. oktobar 2015.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

U radu šeste sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, pored članova Savjeta, učestvovali su: Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, Mladen Tomović, samostalni savjetnik u Upravi za antikorupcijsku inicijativu, Grozdana Laković, samostalna savjetnica u Upravi za antikorupcijsku inicijativu, Vlado Dedović, predstavnik Centra za monitoring i istraživanje CeMI, Boris Marić, predstavnik Centra za građansko obrazovanje (CGO), Zoran Vujičić, predstavnik Građanske alijanse, Aleksandar Mašković, predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, i Ana Đurnić, predstavnica Instituta alternativa.

Savjet je, nakon više konstruktivnih predloga predstavnika nevladinih organizacija, načelno dogovorio o oblicima saradnje Savjeta i Agencije za sprječavanje korupcije, sa nevladinim organizacijama. Poslovnikom o radu Savjeta Agencije, ovo pitanje će biti normativno riješeno.

Savjet je razmotrio predložene izmjene i dopune na Predlog poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, od strane nevladinih organizacija. Dogovoreno je da Bojan Obrenović i Vanja Ćalović, članovi Radne grupe za pripremu predloga poslovnika o radu Savjeta Agencije, razmatrajući predloge nevladinih organizacija, za narednu sjednicu Savjetu dostave Predlog poslovnika, na dalju proceduru.

Članovi Savjeta Agencije upoznali su se sa Planom aktivnosti direktora Agencije za sprječavanje korupcije do 1. januara 2016. godine. Direktor Agencije je ukazao da je samom činjenicom da je odložena procedura usvajanja Statuta Agencije za sprječavanje korupcije i Budžeta Agencije za sprječavanje korupcije do 1. januara 2016. godine, došlo do izmjene dostavljenog Plana aktivnosti. Takođe, iskazao je spremnost da za narednu sjednicu Savjeta dostavi revidirani tekst Plana aktivnosti. Ocjenio je da se postojećom dinamikom rada Savjeta, dovodi u pitanje realizacija obaveza Savjeta i direktora Agencije, u vezi sa stvaranjem uslova za početak rada Agencije.

Članovi Savjeta su odlučili da se Predlog statuta Agencije za sprječavanje korupcije i Predlog budžeta Agencije za sprječavanje korupcije do 1. januara 2016. godine, uvrste u dnevni red naredne sjednice Savjeta.

Arhiva novosti