Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije održao sedmu sjednicu

Savjet odlučio po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.
14. oktobar 2015.

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije, na danas održanoj sedmoj sjednici, postupajući po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, konsenzusom je zauzeo stav da se podnosiocima zahtjeva, kao i svakom zainteresovanom pravnom i fizičkom licu, na ravnopravnoj osnovi i pod jednakim uslovima, omogući pristup traženoj informaciji - zapisniku sa pete sjednice Savjeta Agencije, čiji sastavni dio čini audio snimak sa pomenute sjednice.

Po Zahtjevu Željka Tomovića, kandidata u postupku izbora direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet Agencije je jednoglasno dozvolio imenovanom uvid u spise i fotokopiranje spisa predmeta Sretena Radonjića, kandidata u postupku izbora direktora Agencije za sprječavanje korupcije, saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonu o tajnosti podataka, u roku od pet dana od dana dostavljanja rješenja.

Savjet Agencije je većinom glasova (ukupno glasalo pet članova Savjeta, četiri za-Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta Agencije, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, i jedan protiv-Vanja Ćalović, članica Savjeta) ograničio Željku Tomoviću pristup traženoj informaciji – „dostavljanje audiovizuelnog ili samo audio snimka i zapisnika sa pete sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije“, do verifikacije zapisnika sa pete sjednice Savjeta, zbog vršenja službene dužnosti, saglasno članu 14 stav 1 tačka 4 alineja 3, a u vezi člana 15 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Članovi Savjeta su odlučili da se nakon verifikacije zapisnika sa pete sjednice Savjeta, čiji sastavni dio čini audio snimak sjednice, isti dostavi imenovanom.

Po Zahtjevu Muhameda Gjokaja, predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je većinom glasova (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, četiri za-Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta Agencije, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta i jedan protiv-Vanja Ćalović, članica Savjeta) ograničio imenovanom pristup traženoj informaciji – „kopiji zapisnika i audio snimka sa sjednice na kojoj se odlučivalo o izboru direktora Agencije za sprječavanje korupcije“, do verifikacije zapisnika sa pete sjednice Savjeta, zbog vršenja službene dužnosti, saglasno članu 14 stav 1 tačka 4 alineja 3, a u vezi člana 15 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.Članovi Savjeta su odlučili da se nakon verifikacije zapisnika sa pete sjednice Savjeta, čiji sastavni dio čini audio snimak sjednice, isti dostavi imenovanom.

Povodom Zahtjeva Snežane Jonice, poslanice u Skupštini Crne Gore, članovi Savjeta su odlučili da imenovanoj dostave odgovor da se Savjet Agencije za sprječavanje korupcije nije obraćao Savjetu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama “radi davanja mišljenja o tome da je obavljanje razgovora sa kandidatima za direktora Agencije za sprječavanje korupcije na javnoj sjednici suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti”, kao i da će zapisnik sa pete sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, koji će sadržati i razgovor sa kandidatima za izbor direktora Agencije za sprječavanje korupcije, sa autentičnim sadržajem svih pitanja postavljenih od strane članova Savjeta i odgovora kandidata, nakon verifikacije od Savjeta Agencije biti objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore, u okviru Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, jer audio snimak sjednice Savjeta Agencije predstavlja osnov za izradu zapisnika sa autentičnim sadržajem.Članovi Savjeta su odlučili da se nakon verifikacije zapisnika sa pete sjednice Savjeta, čiji sastavni dio čini audio snimak sjednice, isti dostavi imenovanoj.

Povodom Zahtjeva Vanje Ćalović, članice Savjeta Agencije, za dostavljanje audio snimaka sa svih sjednica Savjeta Agencije, članovi Savjeta su većinom glasova (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, dva za- Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta Agencije, i Vanja Ćalović, članica Savjeta Agencije, i tri protiv- Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta Agencije) odlučili da se imenovanoj dostave audio snimci sjednica, nakon verifikacije zapisnika sa istih.

Savjet je jednoglasno odlučio da se obrati direktoru Agencije za sprječavanje korupcije, radi obezbjeđivanja stručne podrške Savjetu Agencije, od strane zaposlenih u ranijoj Upravi za antikorupcijsku inicijativu, obezbjeđivanja sredstava za rad članova Savjeta Agencije, kao i radi dostavljanja Savjetu ekspertskih mišljenja Evropske komisije na podzakonske akte Agencije, i pregleda realizovanih i planiranih posjeta i obuka za zaposlene u Agenciji.

Arhiva novosti