Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicima Delegacije EU u Crnoj Gori

Na inicijativu direktora Agencije Sretena Radonjića i predsjednice Savjeta Goranke Vučinić, u prostorijama Delegacije Evropske unije, održan je sastanak sa šefom Delegacije Nj.E. Mitjom Drobničem i njegovim saradnicima.
16. oktobar 2015.

Direktor Agencije Sreten Radonjić upoznao je ambasadora Drobniča sa dosadašnjim i aktuelnim i planiranim aktivnostima koje je potrebno sprovesti u cilju stvaranja preduslova za početak rada Agencije. Takođe, predstavio je strateške ciljeve rada Agencije i prenio uvjeravanja da će Agencija početi da radi 1. januara 2016. godine.

Radonjić je takođe informisao ambasadora sa prostornim, kadrovskim i tehničkim kapacitetima buduće Agencije, kao i o planovima za jačanje kadrovskih kapaciteta, kroz konstatno profesionalno osposobljavanje službenika, posebno u dijelu kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Radonjić je istakao da će Agencija dosljedno ispunjavati i sve predviđene obaveze iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 i uložiti maksimalne napore u cilju ostvarivanja konkretnih i mjerljivih rezultata.

Predsjednica Savjeta Goranka Vučinić je upoznala predstavnike Delegacije sa nadležnostima Savjeta i dinamikom usvajanja podzakonskih akata koje će direktor predložiti u nerednom periodu. Istakla je da je Skupština Crne Gore obezbijedila administrativniu podršku i prostor za rad Savjetu, dok je Vlada Crne Gore obezbijedila finansijsku sredstva. Konstatovala je da su  izvršna i zakonodavna vlast dali konkretnu podršku za realizaciju zakonskih nadležnosti Savjeta, kako bi Agencija za sprječavanje korupcije počela sa radom 1. januara 2016.

Ambasador Drobnič je izrazio zadovoljstvo inicijativom direktora Agencije i predsjednice Savjeta za održavanje sastanka i spremnost Delegacije da pruža konstantnu podršku Agenciji.

Ukazao je na važnost konstantne komunikacije između buduće Agencije i eksperata EU. Pohvalio je namjeru Savjeta da u svoj rad aktivno uključi predstavnike nevladinog sektora i ukazao na važnost transparentnog i efikasnog rada u cilju što većeg povjerenja javnosti u rad buduće Agencije. Istakao je da je važno realno prikazvati sveukupne antikorupcijske rezultate i planove budućih aktivnosti Agencije.   

Kontrola finansiranja političkih patija u skladu sa Zakonom, dodao je, biće veoma važan segment rada Agencije u cilju daljeg jačanja povjerenja javnosti u izborni sistem. Drobnič je takođe ukazao na važnost obuka zaposlenih i izgradnje kvalitetnih administrativnih kapaciteta Agencije i dodao da će to tijelo u svom radu imati podršku Delegacije u cilju postizanja mjerljivih rezultata.

Arhiva novosti