Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje o aktivnostima ASK u kampanji za predsjedničke izbore

Agencija će u zakonskom roku od 10 dana od dana raspisivanja izbora donijeti Plan kontrole finansiranja izborne kampanje kandidata za Predsjednika Crne Gore i nadzora nad primjenom zakona u izbornoj kampanji, kojim će biti definisane aktivnosti Agencije u cilju sprovođenja kontrole finansiranja kampanje kandidata za Predsjednika Crne Gore.
26. januar 2018.

Donošenjem odluke o raspisivanju izbora za izbor Predsjednika Crne Gore koji će biti održani 15. aprila 2018. godine, stekli su se zakonski uslovi za početak sprovođenja mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i nadzora nad poštovanjem obaveza i zabrana iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane Agencije, u predmetnom izbornom procesu.

Agencija će u zakonskom roku od 10 dana od dana raspisivanja izbora donijeti Plan kontrole finansiranja izborne kampanje kandidata za Predsjednika Crne Gore i nadzora nad primjenom zakona u izbornoj kampanji, kojim će biti definisane aktivnosti Agencije u cilju sprovođenja kontrole finansiranja kampanje kandidata za Predsjednika Crne Gore. 

Plan će takođe sadržati uputstvo kandidatima za Predsjednika CG, organima vlasti i drugima zakonskim obveznicima, o ispunjavanju propisanih obaveza i postavljenih zakonskih zabrana u toku trajanja izborne kampanje i mjesec nakon održavanja izbora, sa kalendarom izvršavanja navedenih zakonskih obaveza. 

Agencija podsjeća da kandidati koji planiraju da podnesu liste za učešće na izborima za Predsjednika Crne Gore imaju zakonsku obavezu otvaranja posebnog žiro računa za finansiranje izborne kampanje, određivanja ovlašćenog lica, te obavezu dostavljanja Agenciji petnaestodnevnih izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica, privremenih izvještaja o troškovima kampanje i izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima u toku izborne kampanje u roku od 30 dana od dana održavanja izbora sa pratećom dokumentacijom, a sve u cilju unapređenja transparentnosti finansiranja izborne kampanje i neometanog ostvarivanja kontrolnih aktivnosti iz nadležnosti Agencije.

U cilju transparentne upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji Agencija takođe podsjeća na obavezu budžetskih potrošačkih jedinica sedmodnevnog objavljivanja na svojim internet stranicama analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanja istih Skupštini CG, obavezu svih organa vlasti objavljivanja sedmodnevno svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima, obavezu dostavljanja Agenciji svih odluka o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom, obavezu Ministarstva rada i socijalnog staranja i opština petnaestodnevnog obavljivanja podataka o broju, vrsti, iznosu i raspodjeli socijalne pomoći, kao i obavezu Ministarstva finansija i opština petnaestodnevnog objavljivanja izvoda iz trezora i analitičke kartice o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, a u cilju transparentnosti upotrebe državnih sredstava u toku izborne kampanje, prevencije zloupotreba i neometanog ostvarivanja kontrolnih aktivnosti iz nadležnosti Agencije. Prvi rok za dostavljanje sedmodnevnih izvještaja je 29.januar, a za petnaestodnevne izvještaje 5. februar 2018. godine. 

U cilju unapređenja efikasnosti kontrole finansiranja izborne kampanje i nadzora nad primjenom zakona, direktor Agencije je donio Odluku o formiranju Radne grupe za praćenje izbora za Predsjednika Crne Gore, u kojoj je angažovano 14 službenika Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i ostalih službenika Agencije koji će pružati podršku ovom Odsjeku u primjeni zakonskih nadležnosti u predmetnoj izbornoj kampanji.      

Ukoliko tokom sprovođenja kontrole ili nadzora Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona će sačiniti Izvještaj o izvršenoj kontroli ili nadzoru i ostaviti rok za izmjenu ili dopunu dokumentacije, odnosno pokrenuti prekršajni postupak, podnijeti prijavu ili inicijativu nadležnom organu na dalje postupanje. U slučaju podnijetih prigovora, Agencija će pristupiti utvrđivanju činjenica, okolnosti i navoda iz prigovora putem izjašnjenja i uvidom u dokumentaciju subjekta prijave, odnosno postupiti po svim podnijetim prigovorima u skladu sa svojim nadležnostima. 

U roku od 60 dana od dana proglašenja zvaničnih rezultata Izbora, Agencija će donijeti Izvještaj o sprovedenoj kontroli i nadzoru. Za sve informacije o izvršavanju zakonskih obaveza u toku izborne kampanje, obveznici se mogu obratiti Agenciji na telefon 020 44 77 06, ili na email: finansiranje@antikorupcija.me.


Arhiva novosti