Agencija za sprječavanje korupcije

Amabsadorka Velike Britanije posjetila Agenciju

Direktor je istakao značaj i izrazio zahvalnost na projektu ekspertske podrške koju je Ambasada na početku 2016. godine obezbijedila Agenciji
16. januar 2018.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije g. Sreten Radonjić sastao se u prostorijama Agencije sa ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori Elison Kemp. 

Direktor Agencije g. Sreten Radonjić je upoznao ambasadorku Kemp sa nadležnostima i rezultatima ovog državog organa, sa posebnim osvrtom na oblast kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Direktor je istakao značaj i izrazio zahvalnost na projektu ekspertske podrške koju je Ambasada na početku 2016. godine obezbijedila Agenciji, a koji je podrzumijevao izradu podzakonskih akata i internih procedura Agencije, kao i obuku službenika Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Ovaj projekat se počeo realizovati u veoma važnom trenutku za Agenciju, jer se ova institucija na samom početku rada suočila sa izazovom sprovođenja prve kontrole finansiranja kampanje za lokalne izbore u Tivtu u aprilu 2016. kao i kontrole finansiranja za parlamentarne izbore u oktobru iste godine. 

Abmasadorka Kemp je izrazila interesovanje za aktivnosti Agencije u svim oblastima, s posebnim osvrtom na oblast kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, provjere izvještaja o prihodima, unapređenje transparentnosti, kao i izazove u daljem radu Agencije.

Takođe, ambasadorska Kemp je izrazila interesovanje za očekivanja Agencije od Berlinskog procesa i Samita zapadno-balkanske šestorke, nakon čega su predstavnici Agencije upoznali ambasadorku o događaju na visokom nivou u vezi sa ovim procesom kao i operativnim radionicama na kojima su učestvovali i predstavnici Agencije. Ambasadorka je takođe najavila organizovanje radionice u martu koja će u saradnji sa Nacionalnom antikorupcijskom agencijom Italije biti održana u Podgorici, kao i narednog Samita koji će u julu biti održan u Londonu. 


Arhiva novosti