Agencija za sprječavanje korupcije

Komentar direktora Agencije na rezultate istraživanja

Rezultati istraživanja „Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije“ su ohrabrujući i predstavljaju konkretnu potvrdu uspješne realizacije svih preventivnih antikorupcijskih nadležnosti u prve dvije godine rada.
28. decembar 2017.

Redovno godišnje Istraživanje javnog mnjenja ”Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije“ sprovedeno je u decembru ove godine, a cilj mu je bio utvrđivanje percepcije, informisanosti, stavova i iskustava građana o korupciji u Crnoj Gori, kao i da se provjeri koliko građani poznaju rad, odnosno koliki je nivo povjerenja u Agenciju, za čije potrebe je istraživanje sprovela agencija Damar.

Rezultati istraživanja su ohrabrujući za Agenciju i predstavljaju konkretnu potvrdu uspješne realizacije svih preventivnih antikorupcijskih nadležnosti u prve dvije godine rada. U isto vrijeme, ovi rezultati predstavljaju i snažan podstrek za nastavak dosljednog sprovođenja zakonskih obaveza, kao i obaveza iz strateških antikorupcijskih dokumenata.

Istraživanje je pokazalo da gotovo dvije trećine građana ima povjerenja u rad Agencije, te postepen rast povjerenja u rad Agencije u odnosu na prošlu godinu. Skoro 70 odsto ispitanika smatra da je Agencija dala doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije. Više od 70 odsto građana smatra i da kampanje Agencije ohrabruju građane u suprotstavljanju korupciji, a Agencija je i na prvom mjestu kada su u pitanju institucije kojima bi građani prijavili korupciju.

Dobrim rezultatima u istraživanju je doprinio uspješan odgovor Agencije na izazove u prve dvije godine rada, dosljedno sprovođenje tri ključna antikorupcijska zakona, pružanje stručne podrške u odnosu na više hiljada obveznika ovih zakona, te proaktivan i otvoren pristup prema građanima, državnim organima, međunarodnim partnerima, nevladinom sektoru i svim subjektima koji kroz svoj rad daju podršku prevenciji korupcije u Crnoj Gori.  

Uspješnom kontrolom finansiranja izbornih kampanja za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore i odbornika u 11 lokalnih samouprava, Agencija je dala doprinos jačanju integriteta izbornog procesa, i spremno ulazi u postupak kontrole finansiranja izbornih kampanja i poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u odnosu na raspisane izbore za izbor odbornika u Beranama i Ulcinju, kao i u odnosu na predsjedničke izbore 2018. godine. 

Agencija je unaprijedila nivo discipline javnih funkcionera i obezbijedila visok nivo transparentnosti podataka o njihovoj imovini. Preko 90 odsto funkcionera u roku dostavlja izvještaje o prihodima i imovini, preko 70 odsto daje Agenciji saglasnost za pristup bankovnim podacima, a kroz kontrolu dostavljanja i provjeru podataka iz imovinskih kartona Agencija je do decembra 2017. utvrdila ukupno 215 kršenja zakona. Kroz mjere prevencije sukoba interesa i nespojivosti funkcija, na osnovu Odluka i Mišljena Agencije, preko 140 javnih funkcionera od je od početka rada Agencije do decembra 2017. godine dalo ostavku ili je razriješeno sa javne funkcije. 

Nadležni sudovi su izrekli 240.037 eura kazni na osnovu 1.279 zahtjeva za pokretanje postupaka zbog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa, ograničenja u vršenju javnih funkcija, provjere imovine i planova integriteta, kao i zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Agencija je donijela tri Mišljenja na osnovu kojih je zviždačima dodijeljena zaštita. U oblasti otklanjanja ugrožavanja javnog interesa koja upućuju na postojanje korupcije, Agencija je po službenoj dužnosti pratila korupcijske rizike u određenim segmentima zapošljavanja koji se odnose na široku praksu raspisvanja oglasa za slobodna radna mjesta u državnim preduzećima, u trajanju od jednog dana za vrijeme vikenda i državnih praznika. Nakon sprovedenih postupaka i datih 390 preporuka ovim subjektima, Agencija je značajno eliminisala ove rizike u drugoj polovini 2017. godine. 

 Skoro svi organi, njih preko 670, donijeli izvještaje o sprovođenju planova integriteta, a u novembru je Crna Gora dobila prvog lobistu registrovanog kod Agencije. Kroz analizu propisa na rizike od korupcije Agencija je dala mišljenja na 10 normativnih akata. Agencija je sprovela antikorupcisku kampanju i niz informativnih ampanja, a obuke za obveznike antikorupcijskih zakona u kojima učestvuje Agencija je na različitim nivoima i u različitim formama prošlo skoro 1400 polaznika.

Aktivnosti ovog državnog organa naišle su na pozitivne ocjene ekspertske misije EU koja je boravila u Agenciji i izvršila analizu normativnog okvira i radnih procesa, a u cilju procjene ispunjenosti privremenih mjerila za Poglavlje 23 koja se odnose na oblast prevencije korupcije, a za čije sprovođenje je nadležna Agencija. Eksperti EU su u toku predstavljanja preliminarnih nalaza pohvalili dosadašnji napredak Agencije za sprečavanje korupcije i ukazali na važnost informisanja javnosti o ostvarenim rezultatima.

U dijelu istraživanja, koje se odnosi na stavove javnosti o korupciji, takođe ohrabruje podatak da najveći procenat ispitanika (75.1%) nikada nije bio uslovljen od bilo kog službenika zahtjevom za davanje poklona/novca prilikom ostvarivanja prava kod državnih ili organa lokalne samouprave, a visok je i procenat je i onih koji tvrde da nikada nisu ponudili neku vrstu poklona/novca kako bi ostvarili pravo koje im po zakonu pripada (71.1%). Važan je i podatak da najveći procenat ispitanika smatra da nikada nije u redu dati novac (83.8%), poklon (72.8%) ili učiniti uslugu (73.56%) službeniku u javnom sektoru kako bi ostvarili prava koja im zakonom pripadaju. Sve to nedvosmisleno govori o rastu nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije u našem društvu.

Ipak, uz pozitivne nalaze, moramo konstatovati da je Istraživanje nedvosmisleno ukazalo i na određene aspekte borbe protiv korupcije na koje se u narednom periodu mora obratiti posebna pažnja. Na primjer, činjenica je da i dalje najveći broj građana smatra da je nivo korupcije u 2016. ostao na istom nivou kao prošle godine (41.1%). Iako je procenat građana koji to smatraju skoro pet odsto niži nego u 2016 (45.8%), to sveukupno nije loš, ali nije ni zadovoljavajući rezultat. Takođe je dobro što, za razliku od prošle godine, veći procenat građana (40%) smatra da su napori nadležnih institucija u borbi protiv korupcije bili uspješni i efikasni, ali kao izazov ostaje činjenica da je taj procenat samo za nijansu veći od procenta ispitanika koji smatraju da su ti napori bili neuspješni (39.4%). Za samu Agenciju je podatak da 36.6% građana smatra da se Agencija bavi represijom - krivičnim gonjenjem slučajeva korupcije, jasan pokazatelj o potrebi intenziviranja aktivnosti informisanja javnosti o nadležnostima ovog preventivnog organa. 

Svi navedeni podaci su signal da je potrebno nastaviti aktivnosti na ohrabrivanju građana da prijavljuju korupciju i povećanju povjerenja ispitanika u rad nadležnih organa, što znači da svi akteri uključeni u borbu protiv korupcije moraju nastaviti da efikasno sprovode sve antikorupcijske nadležnosti, u čemu će Agencija, kao i do sada, dati svoj puni doprinos. 

Podsjećamo da je prema poslednjem istraživanju Transparency International-a, Crna Gora imala indeks percepcije korupcije 45, što je do sada najbolji indeks naše države u godišnjim izvještajima ove organizacije. 

Uzimajući u obzir sve aspekte ovogodišnjeg redovnog istraživanja Agencije, kao i nalaza i izvještaje relevantih međunarodnih eksperata i organizacija, nesporno je da Agencija postiže dobre i konkretne rezultate. Cilj Agencije je jasan i nepromijenjen -  dosljedno sprovođenje svih zakonskih obaveza, dalje jačanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije, podizanje transparentnosti rada javnog i privatnog sektora, sa ciljem smanjenja rizika od pojave korupcije i sve boljih rezultata u sljedećim istraživanjima.

Iz ugla Agencije, s obzirom na to da borba protiv korupcije zahtijeva sveobuhvatan pristup, pozivam i druge državne organe, nevladin sektor kao i medije da kao i do sada, kroz profesionalan rad nastave da daju podršku u prevenciji korupcije u Crnoj Gori, a građane da sve sumnje u postojanje korupcije prijave nadležnim organima.  

Vjerujemo da će takav pristup Agencije, ali i svih drugih nadležnih organa, doprinijeti daljem napretku naše države u borbi protiv korupcije i efikasnom ispunjavanju svih obaveza i zadataka u ovoj oblasti na putu evropskih integracija. 


DIREKTOR

Sreten Radonjić