Agencija za sprječavanje korupcije

Koizvjestioci PSSE u posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije

Predstavnici Agencije su odgovorili na sva pitanja koizvjestilaca, koji su pokazali naročito interesovanje za aktivnosti Agencije u oblasti mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i za eventualne potrebe Agencije u pogledu dodatnih ovlašćenja, materijalnih i kadrovskih resursa u cilju daljeg unapređenja efikasnosti rada.
3. oktobar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije boravili su koizvjestioci Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za Crnu Goru u post-monitoring dijalogu Jonuc Marian Stroe i Andrea Rigoni. Koizvjestioci su se u Agenciji sastali sa koordinatorom Sektora za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda Mladenom Tomovićem, sa saradnicima. 

Tomović je koizvjestiocima objasnio nadležnosti i ulogu Agencije kao krovnog preventivnog antikorupcijskog tijela zaduženog za nadzor nad sprovođenjem tri ključna antikorupcijska zakona, ali i kao koordinatora preventivnih antikorupcijskih aktivnosti u Crnoj Gori. Koizvjestioci su upoznati sa genezom antikorupcijskih aktivnosti prije i nakon osnivanja Agencije, zakonodavnim okvirom koji ASK primjenjuje, statističkim podacima koji se odnose na rezultate Agencije za prvih godinu ipo rada, ulogom Agencije kao koordinatora antikorupcijskih aktivnosti, naročito u pogledu koordinisanja praćenja preventivnih mjera definisanih u poglavlju 23 i Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, kao i uloge ASK kao nacionalnog koordinatora za GRECO. 

Predstavnici Agencije su odgovorili na sva pitanja koizvjestilaca, koji su pokazali naročito interesovanje za aktivnosti Agencije u oblasti mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i za eventualne potrebe Agencije u pogledu dodatnih ovlašćenja, materijalnih i kadrovskih resursa u cilju daljeg unapređenja efikasnosti rada.

Koizvjestioci borave u posjeti Crnoj Gori sa ciljem informisanja o aktivnostima koje je Crna Gora realizovala u pogledu ispunjavanja preporuka i obaveza definisanih u Rezoluciji 2030 (2015) „Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore“, koju je PSSE usvojila u januaru 2015. godine, a gdje je jedna od za njih najznačajnijih tema borba protiv korupcije. Oni će o tome sačiniti izvještaj koji će, kako su saopštili, biti finalizovan nakon predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. 


Arhiva novosti