Agencija za sprječavanje korupcije

Učešće v. d. pomoćnika direktorice ASK na panel diskusiji posvećenoj unaprjeđenju zakonskih rješenja zaštite zviždača

28. jul 2021.

Uvažavajući značaj saradnje sa civilnim sektorom i daljeg razvoja institucionalne prakse, vršilac dužnosti pomoćnik direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Boris Vukašinović učestvovao je na panel diskusiji „Unaprjeđenje normativnih rješenja zaštite zviždača u Crnoj Gori“, koju je u srijedu, 28. jula, u on-line formatu, organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija.

Ističući važnost zviždača kao nosilaca ključne uloge u zaustavljanju zloupotreba i korupcije, Vukašinović je predstavio normativni okvir i dosadašnja iskustva u primjeni Zakona o sprječavanju korupcije, u dijelu koji se tiče njihove zaštite.

Postojećom legislativom je poboljšan pravni status zviždača, ali je prepoznat prostor za njenu dalju nadogradnju, i usvajanje jasnih i detaljnih smjernica za buduće tumačenje kako predviđenih situacija, tako i subjekata u postupku.

Privržena davanju doprinosa vladavini prava i snaženju povjerenja građana u javnu upravu, Agencija za sprječavanje korupcije će i dalje da predano ohrabruje građane da prijavljuju koruptivne radnje, pružajući im punu institucionalnu zaštitu.

Arhiva novosti