Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

9. decembar 2020.

Gradeći simbolički most ka 9. decembru 2003. godine, kada je u meksičkoj Meridi otvorena za potpisivanje Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije, koju je prethodno usvojila Generalna skupština UN-a, ovaj datum se od 2005. godine označava Međunarodnim danom borbe protiv korupcije.

„Korupcija je kriminalna, nemoralna i krajnja izdaja javnog povjerenja. Ona je čak razornija u vremenima krize, poput ove kroz koju prolazimo tokom pandemije Covid-19“, poručio je nedavno generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Kao jedna od 187 potpisnica Konvencije, posvećena usvajanju njenih preporuka i smjernica, razumijevanju poruka i duha, te ostvarenju ciljeva, Crna Gora se sa ponosom priključuje obilježavanju ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Ohrabrena podatkom da je u 2020. godinu ušla sa Indeksom percepcije korupcije iznad regionalnog prosjeka, a najboljim na Zapadnom Balkanu, ali i svjesna da prolazi stanice na dugom putu prepunom izazova, čije rješavanje zahtijeva angažovanje i svakog njenog građanina ponaosob i društva u cjelini.

Kao dio institucionalnog odgovora na korupciju, po svojoj zakonskoj funkciji i obimu nadležnosti najvidljiviji, Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti dosljedan rad na podizanju društvene svijesti o malignom uticaju pojave koja podriva temelje demokratskih ustanova, vladavine prava i ekonomskog razvoja.

Insistiranjem na usklađenosti svog djelovanja kako sa zakonodavnim okvirom, tako i sa moralnim normama i profesionalnim standardima, proaktivnim pristupom i transparentnošću, Agencija će istrajati na misiji odlučne zaštite javnog interesa i doprinosa daljoj izgradnji etičke infrastrukture i ambijenta povjerenja građana u pravnu državu.

Sarađujući sa drugim državnim institucijama, medijima, civilnim sektorom i partnerima u procesu evropskih integracija, doživljavajući da dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, Agencija za sprječavanje korupcije je spremna za trajne procese nadograđivanja iskustava, jačanja svojih kapaciteta i instrumenata borbe protiv korupcije.

Koristeći moto UN-a ovogodišnjeg obilježavanja 9. decembra „Oporavak sa integritetom“, Agencija za sprječavanje korupcije poziva građane, uvažavajući suštinski značaj njihove uloge, da odgovornim i proaktivnim ponašanjem doprinose suzbijanju korupcije u korist zajedničkog dobra.

DIREKTORICA

Jelena Perović

Arhiva novosti