Agencija za sprječavanje korupcije

Raspodjela budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata od 01. januara 2021. godine

4. decembar 2020.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Službeni list Crne Gore 3/20 i 38/20), propisao je novine u načinu raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u odnosu na raniji propis koji je uređivao ovu oblast.

Član 13 navedenog zakona propisuje da opredjeljena budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini Crne Gore iznose 0,5% planiranog tekućeg budžeta Crne Gore u godini za koju se budžet donosi.

Za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštinama opština, Skupštini Glavnog grada i Skupštini Prijestonice, zakonom je opredijeljeno 1,1% planiranih tekućih budžeta po jedinici lokalne samouprave. Izuzetno, u opštinama čiji je budžet manji od pet miliona eura, budžetska sredstva iznose od 1,1 do 3% planiranog tekućeg budžeta.

Zakon koji je stupio na snagu u januaru 2020. godine propisuje sljedeći način raspodjele opredijeljenih sredstava:

- 20% sredstava, u jednakim iznosima političkim subjektima koji su osvojili mandate u Skupštini, odnosno skupštinama opština

- 60% sredstava, srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koje imaju u trenutku raspodjele, i

- 20% sredstava u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština, srazmjerno broju izabranih predstavnika manje zastupljenog pola.

Primjer obračuna sredstava političkim subjektima za finansiranje redovnog rada dat je u tabeli na linku: Finansiranje redovnog rada političkih subjekata.

Arhiva novosti