Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost

27. jul 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije, postupajući u ponovnom postupku po presudi Upravnog suda, donijela je Odluku kojom se potvrđuje da je bivši ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, kao javni funkcioner, prekršio član 7 Zakona o sprječavanju korupcije. Odluka je objavljena na linku.

Takođe, u ponovljenom postupku po presudi Upravnog suda, Agencija je donijela Odluku kojom je potvrdila da je Božidar Vuksanović, bivši član i predsjednik Odbora direktora Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, kao javni funkcioner prekršio članove 7, 8 i 12 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije. Odluka je objavljena na linku.

U oba navedena predmeta, Agencija je uvažila ocjene i naloge Upravnog suda date u presudama na ranije odluke Agencije koje se odnose na imenovane javne funkcionere, i na osnovu toga je odlučila kako je navedeno u izrekama ponovljenih odluka.

Arhiva novosti