Agencija za sprječavanje korupcije

Zakonsku obavezu dostavljanja godišnjih finansijskih izvještaja izvršila 54 politička subjekta

Rezultat nadzora nad sprovođenjem zakonske obaveze, propisane odredbama čl. 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
29. maj 2019.

Politički subjekti su bili dužni da podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Poreskoj upravi, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta 2019. godine, a Agencije je bila obavezna da ove izvještaje objavi na svojoj internet stranici najkasnije sedam dana od dana prijema.

Agencija je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze, koja je propisana odredbama člana 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Od ukupno 60 obveznika na koje se odnosi obaveza dostavljanja završnih računa i godišnjih finansijskih izvještaja, tu obavezu je ispunilo njih 54.

Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja će predložiti pokretanje prekršajnog postupka protiv jednog političkog subjekta koji nije izvršio predmetnu zakonsku obavezu. Za preostale subjekte koji nijesu dostavili predmetne izvještaje, Agencija je utvrdila da su u postupku gašenja, da je pred nadležnim ministarstvom pokrenut postupak utvrđivanja činjenica o eventualnom brisanju iz registra političkih partija, ili da nemaju svojstvo pravnog lica.