Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 86. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

8. februar 2019.

U sklopu redovnog praćenja sprovođenja Plana kontrole i nadzora kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštini Tuzi, Savjet ASK je na današnjoj sjednici ocijenio da je Agencija preduzela mjere kontrole i nadzora u skladu sa Zakonom, i da je u dosadašnjem toku kampanje postignut visok stepen poštovanja zakonskih zabrana i ograničenja.

Agencija je u dosadašnjem toku izborne kampanje izvršila nadzor i terensku kontrolu poštovanja zabrana i ograničenja u dijelu socijalnih davanja, jednokratnih pomoći, potrošnje iz budžetske rezerve, i poštovanja zakonskih obaveza u dijelu objave analitičkih kartica i putnih naloga.

U izvještajnom periodu, izvršena je terenska kontrola organa vlasti na teritoriji Opštine Tuzi, i to: JU OŠ „Mahmut Lekić“, JU Gimnazija „25. Maj” i Opština Tuzi.

Utvrđeno je da su svi subjekti kontrole su ispoštovali odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dok je posebna pažnja posvećena isplati socijalnih pomoći, sredstava budžetske rezerve i zapošljavanju u toku izborne kampanje.

Upućena su ukupno 23 upozorenja organima vlasti, nakon čega su otklonjene nepravilnosti, i nije bilo pokrenutih prekršajnih postupaka.

Kada je u pitanju isplata socijalnih davanja i jednokratnih pomoći, Ministarstvo rada i socijalnog staranja u izvještajnom periodu isplatilo ukupno 259.081,16 € socijalnih davanja, dok je Opština Tuzi je isplatila 36 jednokratnih socijalnih pomoći u ukupnom iznosu od 2800€ (50 do 500€), dok je.

U dijelu potrošnje sredstava iz državnog trezora i budžetske rezerve, prema podacima Ministarstva finansija, isplaćeno je ukupno 5.281.177,12€. Opština Tuzi je prikazala potrošnju iz lokalnog trezora za četiri izvještajna perioda u ukupnom iznosu 146. 935, 10€.

U dijelu zapošljavanja, dostavljeno je 39 ugovora o zapošljavanju, od čega jedna odluka o imenovanju u Skupštini opštine i 38 ugovora od strane dvije obrazovne ustanove.

Kontrolom i nadzorom na terenu, nijesu utvrđene nepravilnosti u dijelu poštovanja zakonskih obaveza.

Prema podacima koje posjeduje Agencija, do sada je šest političkih subjekata predlao izborne liste Opštinskoj izbornoj komisiji, dok su četiri politička subjekta otvorila posebne žiro-račune i odredila odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava. Rok za dostavljanje podataka o otvaranju posebnog žiro računa ističe danas.

U odnosu na Izvještaje o prilozima pravnih i fizičkih lica, protekla su 4 perioda i podnijeta su četiri izvještaja. Prijavljen je jedan prilog od 100€ od strane jednog fizičkog lica.

Arhiva novosti