Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 84. sjednice Savjeta ASK

18. januar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjet ASK je razmatrao Informaciju o sprovođenju Plana kontrole i nadzora u toku kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštini Tuzi.

Zaklučeno je da Agencija dosljedno sprovodi aktivnosti definisane Planom kontrole i nadzora, i da je proaktivnim pristupom obezbijeđuje transparentnost izvještavanja organa vlasti i političkih subjekata, u skladu sa Zakonom.

U okviru aktivnosti koje je Agencija sprovela, izvršena je kontrola izvještavanja u roku i na propisan način, kontrola dostavljenih ugovora o zapošljavanju, socijalnih davanja i budžetske potrošnje. Upućena su ukupno 22 upozorenja zbog neredovnog objavljivanja dokumentacije, nakon čega su otklonjene nepravilnosti, zbog čega nije bilo pokrenutih prekršajnih postupaka.

Obveznici izvještavanja u dijelu isplate socijalnih pomoći i jednokratnih pomoći, su Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opština Tuzi. Kontrolom izvještaja je utvrđeno da Ministarstvo nije vršilo isplatu pomoći, dok je Opština Tuzi isplatila 35 jednokratnih socijalnih pomoći u ukupnom iznosu od 2.300€.

Kada je u pitanju potrošnja iz državnog trezora i budžetske rezerve, Ministarstvo finansija je izvijestilo da je iz budžetske rezerve isplaćeno ukupno 6.741.000,23 eura. Opština Tuzi je kroz analiičke kartice prikazala potrošnju u ukupnom iznosu 146.427, 74 eur.

U dijelu kontrole zapošljavanja, dostavljeno je 16 ugovora/rješenja o zapošljavanju, od čega jedna odluka o imenovanju u Skupštini opštine i 15 ugovora od strane jedne obrazovne ustanove. Izvršena je kontrola svih ugovora i odluke o imenovanju, i nisu utvrđene nepravilnosti. 

U dosadašnjem periodu, jedan politički subjekt je predao izbronu listu Opštinskoj izbornoj komisiji, i u skladu sa Zakonom otvorio  poseban račun i odredio odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava. Navedeni subjekt je do sada prijavio prilog od 100€ od strane jednog fizičkog lica.

Ukupan broj organa vlasti, obveznika sprovođenja Zakona, na teritoriji opštine Tuzi je sedam, i to: Predsjednik Gradske opštine Tuzi, JU “KIC Malesija", JU OŠ „Mahmut Lekić“, JU Gimnazija „25. maj“, JU OŠ „29. novembar“, JU OŠ „Đerđ Kastrioti-Skenderbeg“, JU OŠ „Jedinstvo“, kao i dva Ministarstva koja objavljuju relevantne podatke u skladu sa članom 29 i 30 Zakona - Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo finansija.

Savjet će i dalje pratiti tok izbora sa aspekta nadležnosti Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, i o tome redovno informisati javnost.


Arhiva novosti