Agencija za sprječavanje korupcije

Održana radionica o postupanju po prijavama zviždača u javnim preduzećima

Tema radionice su bile zakonske mjere, radnje i procedure u slučaju podnošenja prijave za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije
18. decembar 2018.

U Budvi je 17. decembra, u organizaciji NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, održana radionica za predstavnike javnih preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik država. 

Cilj radionice bio je predstaviti prisutnima mjere, radnje i procedure predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u okviru organa vlasti ili pravnih lica kod kojih je prijava podnešena. U uvodnom dijelu, predstavnica CRNVO Zorana Marković, upoznala je prisutne o samom pojmu zviždača, značaju i njihovoj ulozi u društvu.

U nastvaku obuke, predstavnici Agencije, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i službenik u pomenutom Odsjeku Boris Vukašinović, prezentovali su prisutnima njihove obaveze i način postupanja po prijavama zviždača, kao i dužnosti organa vlasti u slučajevima podnošenja navedenih prijava. 

Radionici je prisustvovalo 11 predstavnika javnih preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik država. Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača a koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.


Arhiva novosti