Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 82. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

14. decembar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet ASK je razmatrao Informaciju o sprovedenim postupcima potpune provjere izvještaja o prihodima i imovini 20 javnih funkcionera, saglasno Revidiranom godišnjem planu provjere javnih funkcionera i državnih službenika u 2018. godini.

Od 20 javnih funkcionera, obuhvaćenih potpunom provjerom, 11 funkcionera je dalo saglasnost za pristup bankovnim računima za 2017. godinu.

U toku sprovođenja postupaka potpune provjere, Agencija je utvrdila nepravilnosti u odnosu na devet javnih funkcionera, od kojih je protiv pet funkcionera u toku pokretanje upravnih i prekršajnih postupaka, dok je za još četiri funkcionera u toku pokretanje upravnog postupka. U navedenim slučajevima, nepravilnosti se odnose na netačno i nepotpuno prijavljene podatake u izvještajima o imovini i prihodima (neprijavljivanje vlasnisčkog udjela u privrednom društvu, motornih vozila, hartija od vrijednosti, oružja, nepokretne imovine, prihoda, uvećanja nepokretne imovine, i dr.).

U odnosu na jednog javnog funkcionera, pored netačnih i nepotpunih podataka, evidentirano je i ograničenje u vršenju funkcija. U odnosu na navedenog javnog funkcionera, u toku je pokretanje prekršajnog i upravnog postupka. 

Provjerom su obuhvaćeni ministar saobraćaja i pomorstva, ministar prosvjete, direktor Uprave carina, direktor Poreske uprave, direktor Elektrodistribucije, izvršni direktor Luke Bar, gradonačelnik Glavnog grada Podgorice, predsjednik Opštine Nikšić, predsjednik Opštine Bijelo Polje, predsjednik Opštine Bar i predsjednik Opštine Herceg Novi, članovi Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, načelnik Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Glavnog grada i načelnik Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić, direkor KBC-a Podgorica i direktor Instituta „ Dr Simo Milošević“.

Tokom uporedno - hronološke provjere  izvršena je detaljna analiza prihoda i imovine, koja se temelji na poređenju prijavljenih podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera, a potom i provjera tih podataka kroz baze sa kojima je Agencija direktno umrežena i to: Poreskom upravom, MUP-om, Komisijom za hartije od vrijednosti, Centralnim registrom Crne Gore i Upravom za nekretnine.

Poseban fokus je bio na provjeri podataka koji se tiču udjela u vlasništvu u privrednim društvima koji imaju javni funkcioneri, njihovi bračni ili vanbračni drugovi ili djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

Izvršena je detaljna provjera podataka o tome da li je neko od notiranih privrednih društava u vlasništvu članova domaćinstva javnih funkcionera, učestvovalo u tenderskim procedurama u Crnoj Gori. Provjerom kod Uprave za javne nabavke, utvrđeno je da je jedno privredno društvo učestvovalo na tenderu, i na osnovu dostavljene dokumentacije, nisu evidentirane nepravilnosti. 

Arhiva novosti