Agencija za sprječavanje korupcije

Ekspertska misija predstavnika ANAC-a o unapređenju integriteta

17. februar 2018.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 14-16. februara 2018. boravila  ekspertska misija – g - đa Laura Mascali i g - đa Silvia Pomes iz Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC).

Tokom trodnevne misije, eksperti su se sastali sa predstavnicima Odsjeka za integritet i lobiranje, Odsjeka za postupanje po prijavama i zaštitu zviždača i Odsjeka za analizu propisa, u cilju procjene potreba u oblasti integriteta i donošenja preporuka za dalje unapređenje planova integriteta u organima vlasti, a posebno u sektorima naročito osjetljivim na korupciju.

Tokom misije je urađena detaljna analiza i ocjena usvojenih planova integriteta, a akcenat je bio na donošenju preporuka za unapređenje planova integriteta u oblasti privatizacije. U skladu sa tim, konsultacije su, osim u saradnji sa Agencijom, realizovane i sa Savjetom za privatizaciju i kapitalne projekte, Agencijom za privlačenje investicija, Komisijom za koncesije i Ministarstvom finansija, kako bi se prikupile sveobuhvatne informacije za izradu pomenutih preporuka. Eksternim sastancima prisustvovali su predstavnici Odsjeka za zviždače i Odsjeka za analizu propisa.

Posjeta eksperata je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta” koji finansira EU posredstvom Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA II) a, koja se sprovodi u skladu sa planom relizacije mjera koji je usaglašen sa predstavicima Agencije i ANAC-a.

Arhiva novosti