Agencija za sprječavanje korupcije

Obezbijeđena transparentnost u predizbornom periodu

U navedenom periodu je Agencija uspjela da obezbijedi visok stepen izvršenja zakonske obaveze objavljivanja analitičkih kartica o budžetskoj potrošnji, izdatih putnih naloga, te izvještaja koji se odnose na socijalna davanja i budžetske rashode, i na taj način obezbijedi visok stepen transpartentnosti upotrebe državnih sredstava u izbornoj kampanji.
8. februar 2018.

Povodom tvrdnji pojedinih nevladinih organizacija koje su objavljene u medijima da 45 odsto obveznika zakona ne poštuje obavezu objavljivanja podataka o trošenju budžetskih sredstava i upotrebi službenih vozila u izbornoj kampanji, kao i poziva Agenciji na energičnu reakciju i na pokretanje prekršajnih postupaka prema prekršiocima, Agencija želi da demantuje te navode i da ukaže na sljedeće:  

Agencija za sprječavanje korupcije od dana raspisivanja izbora za Predsjednika Crne Gore u kontinuitetu prati ispunjenje zakonske obaveze sedmodnevnog izvještavanja o potrošnji 428 budžetskih potrošačkih jedinica na državnom i lokalnom nivou, i zakonske obaveze objavljivanja izdatih putnih naloga koja se odnosi na 718 organa vlasti. 

Takođe, Agencija vrši nadzor nad ispunjenjem zakonske obaveze petnaestodnevnog izvještavanja o socijalnim davanjima i budžetskim rashodima koja se odnosi na 27 organa vlasti. 

Od dana raspisivanja predsjedničkih izbora su protekla dva sedmodnevna izvještajna perioda za objavljivanje analitičkih kartica budžetskih potrošačkih jedinica i izdatih putnih naloga, kao i jedan petnaestodnevni period za izvještavanje o socijalnim davanjima i budžetskim rashodima.

U navedenom periodu je Agencija uspjela da obezbijedi visok stepen izvršenja zakonske obaveze objavljivanja analitičkih kartica o budžetskoj potrošnji, izdatih putnih naloga, te izvještaja koji se odnose na socijalna davanja i budžetske rashode, i na taj način obezbijedi visok stepen transpartentnosti upotrebe državnih sredstava u izbornoj kampanji.  

Za dva sedmodnevna perioda od dana raspisivanja izbora su sve budžetske potrošačke jedinice objavile analitičke kartice sa računa u svom posjedu. Takođe, organi vlasti uredno objavljuju putne naloge ili informacije o neposjedovanju službenih vozila.

Za prvi petnaestodnevni izvještajni period, svi od ukupno 27 obveznika su dostavili Agenciji potrebne izvještaje, uključujući i opštine Gusinje, Rožaje, Plav, Mojkovac, Kolašin i Cetinje, koje su nakon upozorenja Agencije odnosno otklanjanja tehničkih problema izvršili zakonsku obavezu dostavljanja izvještaja o socijalnim davanjima. 

Agencija je dala doprinos visokom stepenu izvršenja obaveze sedmodnevnog i petnaestodnevnog izvještavanja, i to zakonom dozvoljenim mjerama - konsultacijama sa obveznicima i pružanjem stručne pomoći, kao i mjerama upozorenja. U odnosu na obveznike koji krše zakon, Agencija će pokrenuti prekršajni postupak. 

Cilj mjera nadzora koji vrši Agencija je da se obezbijeđenim objavljivanjem sedmodnevnih  i petnaestodnevnih izvještaja učine dostupnim javnosti finansijski podaci o visini budžetske potrošnje, upotrebi službenih vozila, socijalnim davanjima i budžetskim rashodima, i na taj način obezbijedi puna transparentnost upotrebe državnih sredstava u zakonskom periodu od dana raspisivanja izbora i mjesec nakon održavanja izbora.


Arhiva novosti