Agencija za sprječavanje korupcije

Informacija o dostavljanju odluka o visini članarine

Agencija je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze, odnosno izvršila provjeru dostavljenih Odluka o visini članarine.
7. februar 2018.

Član 12 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obavezu političkog subjektu da Odluku o visini članarine za tekuću godinu dostavi Agenciji najkasnije do kraja januara tekuće godine, koja se objavljuje na internet stranici Agencije najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.   

Agencija je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze, odnosno izvršila provjeru dostavljenih Odluka o visini članarine.

Prethodno je, 24. januara 2018. godine, Ministarstvo javne uprave dostavilo Agenciji Izvod iz Registra političkih partija, u kojem je konstatovano da se na dan 15. janara 2018. godine u Registru nalazi ukupno 52 politička subjekta.

Nakon isteka zakonskog roka 31. januara 2018. godine, Agencija je utvrdila da su Odluku o visini članarine dostavila 36 politička subjekta koji se nalaze u Registru, kao i jedan politički subjekat koji se ne nalazi u evidenciji Ministarstva.

Od 16 političkih subjekata koji nisu dostavili Odluku o visini članarine (a nalaze se u Registru Ministarstva), Agencija će pokrenuti prekršajni postupak protiv 11 političkih subjekta.  

Zatri politička subjekta koja nisu dostavili Odluku (Narodna stranka, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori, i Zelena partija Crne Gore), Agencija je uputila zahtjev Ministarstvu javne uprave za pokretanje postupka utvrđivanja postojanja činjenica, odnosno eventualno brisanje političkih partija u skladu sa Zakonom o političkim partijama. 

Dva politička subjekta (Alternativa Crna Gora i Partija udruženih penzionera i invalida CG) su obavijestila Agenciju o inicijativi za gašenje odnosno pridruživanje drugom političkom subjektu, o čemu će Agencija obavijestiti Ministarstvo javne uprave.

Podaci o dostavi odluka o članarinama su u Tabeli o dostavi odluka.


Arhiva novosti