Agencija za sprječavanje korupcije

Informacija o dostavljenim cjenovicima plaćenog medijskog oglašavanja izborne kampanje

Agencija je, u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje, izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze odnosno provjeru dostavljenih cjenovnika plaćenog izbornog oglašavanja.
6. februar 2018.

Član 13 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obavezu subjektima koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje da Agenciji dostave cjenovnik izbornog oglašavanja, u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora.

Agencija je, u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje, izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze odnosno provjeru dostavljenih cjenovnika plaćenog izbornog oglašavanja.

S obzirom da su izbori za Predsjednika Crne Gore raspisani 19. januara 2018. godine, rok za dostavljanje cjenovnika je deset dana od dana raspisivanja izbora, odnosno 29. januar 2018. godine.

Nakon isteka propisanog roka, 31. januara 2018. godine je Agencija putem saopštenja upozorila subjekte medijskog oglašavanja da dostave cjenovnik plaćenog medijskog oglašavanja. Samo četiri subjekta su dostavila cjenovnik u propisanom roku, i to: TV Vijesti, Pink M, Dnevne novine i Antena M. 

Nakon poziva Agencije, na dan 5. februara 2018. godine u 14 časova, ukupno 12 subjekata koji pružaju usluge plaćenog medijskog oglašavanja izborne kampanje je dostavilo cjenovnik izbornog oglašavanja. 

Agencija je 5. februara sve cjenovnike objavila na svojoj internet stranici.

Za subjekte koji budu pružali usluge plaćenog medijskog oglašavanja izborne kampanje, a nijesu Agenciji dostavili cjenovnik izbornog oglašavanja u propisanom roku, propisan je prekršaj u skladu sa čl. 51 st. 1 tačka 3 i čl. 51 st. 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.