Agencija za sprječavanje korupcije

Objavljene odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata

Ukupna budžetska sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu iznose 5.982.094,74€.
9. februar 2018.

Član 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obavezu Ministarstvu finansija i organima lokalne uprave za poslove finansija da donesu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata najkasnije do 31. januara tekuće godine, i objave istu na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana donošenja. 

Obveznici po ovom članu su Ministarstvo finansija, 23 opštine i dvije opštine u okviru Glavnog grada. 

Nakon izvršenog nadzora odnosno provjere na internet stranicama obaveznika, Agencija je konstatovala da su Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u propisanom roku donijeli i objavili: Ministarstvo finansija, 14 opština i dvije opštine u okviru Glavnog grada. 

Preostalih devet opština (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Prijestonica Cetinje, Mojkovac, Petnjica, Plav, Rožaje i Ulcinj) nijesu usvojile Budžet za 2018. godinu. Iz navedenog razloga su te opštine donijele Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period januar-mart 2018. godine, u skladu sa odlukama o privremenom finansiranju tih opština shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave. 

Ukupna budžetska sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu iznose 5.982.094,74€. Raspodjela budžetskih sredstava data je u Tabeli 1 i u Tabeli 2. Evidencija odluka o visini članarine je u Tabela 3.