Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje za srednjoškolce na temu "Prevencija korupcije"

30. maj 2017.

Predstavnici Ministarstva prosvete i Agencije za sprječavanje korupcije održali su predavanje na temu “Prevencija korupcije” u gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici. Predavanju je prisustvovalo 60 učenika drugih i trećih razreda gimnazije, kao i nekoliko predstavnika nastavnog osoblja.

Savjetnik za srednje opšte obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Miomir Anđić ukazao je na štetnosti koje korupcija može imati po obrazovni sistem i predstavio aktivnosti ministarstva u oblasti prevencije korupcije u obrazovanju. Takođe, predstavio je uzroke i pojavne oblike korupcije u toj oblasti i informisao učenike o načinima na koje se mogu prijaviti sumnje u postojanje korupcije u obrazovnom sistemu.

Načelnik Odsjeka za edukacije, kampanje, istraživanja i analitiku u Agenciji Goran Durutović je učenicima prezentovao preventivne antikorupcijske nadležnosti ovog organa sa posebnim akcentom na aktivnosti Agencije koje se odnose na podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije i ohrabrivanju građana da prijavljuju korupciju. Ukazao je na probleme koje korupcija može imati po društveni i ekonomski razvoj i istakao važnost poštovanja principa integriteta i transparentnosti u radu javnog i privatnog sektora. Takođe, predstavio je i načine na koje se sumnje u postojanje korupcije mogu prijaviti Agenciji.

Učenicima je podijeljen info materijal sa kontaktima na koje se nadležnim organima može prijaviti sumnja u postojanje koruptivnih radnji. Na predavanju su emitovani i TV spot o nadležnostima Agencije, kao i antikorupcijski spotovi Agencije i spotovi koje su pripremili studenti za kampanju »Ni centa za mito«, u okviru ranijih takmičenja u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Agencija u skladu sa zakonskim nadležnostima u kontinuitetu sprovodi obuke i predavanja za različite ciljne grupe u cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije. Planirano je da antikorupcijska predavanja za učenike srednjih škola budu nastavljena početkom naredne školske godine.

Takođe, organizovanje predavanja i seminara u cilju podizanja nivoa svijesti kod učenika o korupciji je obaveza Ministarstva prosvjete i Agencije predviđena Operatnivnim dokumentom za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.

Novosti