Agencija za sprječavanje korupcije

Posjeta predstavnika NVO Aktivna zona

27. februar 2017.

U okviru zakonske nadležnosti da sprovodi edukativne, istraživačke i ostale preventivne antikorupcijske aktivnosti, Agencija za sprječavanje korupcije je organizovala predavanje za predstavnike nevladine organizacije Aktivna zona iz Cetinja, u okviru projekta te organizacije čiji je cilj informisanje građana o korupciji kao štetnoj društvenoj pojavi.

Predavanju je prisustvovalo oko dvadeset predstavnika NVO Aktivna zona, koji su u najvećem broju  učenici cetinjske gimnazije. U toku posjete Agenciji su bili u prilici da saznaju od službenika ove institucije sve o antikorupcijskom zakonskom okviru, procedurama i načinima prevencije korupcije.

Načelnici svih odsjeka u Agenciji su polaznicima prezentovali djelokrug poslova iz nadležnosti svojih organizacionih jedinica, kao što su: kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, sprječavanje sukoba interesa i provjera podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera,  postupanje po prijavama zvizdača i zahtjevima za zaštitu zviždača, kontrola djelatnosti lobiranja, kontrola donošenja i primjene planova integriteta i druge.

Članovi NVO Aktivna zona su takođe upoznati sa edukativnim kampanjama Agencije o jačanju nivoa javne svijesti o problem korupcije, a podijeljen im je i info materijal Agencije.    

Predavanje je sprovedeno u okviru projekta “Otvoreno o korupciji” koje sprovodi NVO Aktivna zona sa Cetinja. Aktivnosti projekta se odnose na sprovođenje javne kampanje, u okviru koje se organizuju istraživanje o poznavanju pojma korupcija i načinima borbe protiv te pojave, javne tribine, debatno takmičenje, takmičenje za najbolji esej na temu ''Otvoreno o korupciji'' i dr.

Agencija za sprječavanje korupcije ostaje otvorena da u okviru zakonskih nadležnosti nastavi da bude partner u projektima čiji je cilj jačanje javne svijesti o korupciji kao štetnoj društvenoj pojavi i metodama za njeno suzbijanje, te na taj način pruži dodatni doprinos razvoju društva netolerantnog na korupciju.  

Novosti