Agencija za sprječavanje korupcije

Misija ANAC-a u posjeti Agenciji u okviru aktivnosti komponente 1 IPA projekta

8. novembar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije, boravi ekspertska misija, u sastavu g-đa Laura Maskali i g. Ipolito Pući, iz Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC). 

ANAC je partnerska institucija ASK na projektu IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjerama integriteta“.

U okviru aktivnosti komponente 1 projekta, koja za cilj ima jačanje implementacije planova integriteta, predviđena je procjena sprovođenja planova integriteta u različitim oblastima javnog sektora, s akcentom na one od posebnog rizika. 

Predmet ove misije je unapređenje integriteta u jednoj od oblasti od posebnog rizika - javnim nabavkama, a u okviru analize trenutnog stanja i potreba u toj oblasti, eksperti će razmatrati i važeći Zakon o javnim nabavkama.

Prvog dana misije, italijanski eksperti i predstavnici ASK su razgovarali o postojećem domaćim zakonskim rješenjima i razvijenoj dobroj praksi, koju u oblasti kontrole javnih nabavki, s antikorupcijskog aspekta, sprovodi ANAC. U nastavku dana, oni su se sastali sa predstavncima Uprave za javne nabavke i Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, koji su ih, između ostalog, upoznali sa praksom u primjeni postojećeg i planovima u pogledu donošenja novog Zakona o javnim nabavkama, sa posebnim osvrtom na antikorupcijske mjere u tom zakonu. 

Naredna dva dana misije biće posvećena upoznavanju sa najnovijim direktivama i praksom EU, te razmatranjem planova integriteta, kao i potencijalnih novih rješenja za unapređenje postojećeg zakonskog okvira u oblasti javnih nabavki sa stanovišta prevencije korupcije. 

Cilj projekta IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“ je podrška u implementaciji mjera integriteta u institucijama javnog sektora i unapređenje sistema za sprečavanje korupcije, kroz jačanje kapaciteta ASK za sprovođenje njenog mandata, unapređenje antikorupcijskih politika i afirmaciju principa dobrog upravljanja.


Novosti