Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak službenika Agencije sa predstavnicima Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL)

5. april 2019.

Pomoćnik direktora Savo Milašinović kao i načelnik Odeljenja za informacione tehnologije Dušan Polović, Odeljenja za međunarodnu saradnju Marina Mićunović i Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić sastali su se sa delegacijom iz Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).

Sastanak je održan u cilju razmjene informacija i iskustava u pogledu sprovođenja vladavine prava, te procjene potreba u cilju nastavka podrške daljem jačanju kapaciteta Agencije i efikasnom sprovođenju Zakona iz njene nadležnosti. Sastanku su pored navedenih predstavnika prisustvovali i predstavnica Ambasade SAD Ana Grgurević, dok su delegaciju INL-a činili službenik za program INL-a u Crnoj Gori Andrew Riedy i pravni savjetnik Roushani Mansoor.

Predstavnici Agencije upoznali su članove delegacije iz INL-a i ambasade SAD sa dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima Agencije kao i sa izazovima i prioritetima u narednom periodu. Takođe su izrazili zahvalnost za dosadašnju podršku Ambasade SAD-a u jačanju kapaciteta ove institucije kroz obezbjeđenje ekspertske i drugih oblika podrške u različitim domenima rada Agencije. Posebno je apostrofiran značaj daljeg razvoja informacionog sistema Agencije i daljoj obuci službenika Agecnije u vođenju administrativnih istraga.

Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) već godinama unazad finansira programe podrške u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori.

Novosti